>> Jesteś w: Strona główna > Aktualności > News
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

20 Maj 2011 - Kursy przygotowawcze na studia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu organizuje kursy przygotowawcze z matematyki i chemii dla kandydatów na studia, mające na celu dostosowanie wiedzy kandydata do programów nauczania realizowanych w trakcie studiów.
Kurs prowadzony będzie przez nauczycieli akademickich prowadzących wykłady i ćwiczenia z matematyki i chemii w WSEiA z siedzibą w Bytomiu. Kurs będzie się odbywał w salach wykładowych WSEiA z siedzibą w Bytomiu, ul. A.F. Modrzewskiego 12 we wrześniu 2011 roku, według załączonego harmonogramu.
 
Uczestnik kursu ponosi symboliczną opłatę w wysokości 20 zł, która równoważy wartość materiałów dydaktycznych.
Zapisy na kurs przyjmowane są w Sekretariacie Nauki :
e-mail : sekretariat.nauki@wsea.edu.pl , tel. 32 387 47 42.
Szczegółowych informacji udzielą Koordynatorzy kursu doc. dr Bogusław Pieczyński, e - mail: b_pieczyski@onet.pl i dr Renata Przywarska, e-mail: renata.przywarska@gmail.com

  

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z CHEMII

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I ADMINISTRACJI Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU

ZAŁOŻENIA

- Kurs trwać będzie 12 godzin lekcyjnych (trzy bloki czterogodzinne).
- Zajęcia odbywać się będą we wrześniu w soboty 3. 09, 10. 09, 17. 09, o godz. 13:00 w Budynku Głównym - sala 103.

PROGRAM KURSU - PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH - WYBRANE ZAGADNIENIA
1. Nazewnictwo związków chemicznych.

2. Budowa atomu i cząsteczki.

3. Układanie równań reakcji chemicznych.

4. Reakcje utleniania i redukcji.

5. Stężenia roztworów.

6. Obliczenia stechiometryczne.

Dodatkowo zorganizowane zostaną konsultacje, terminy konsultacji wyznaczone zostaną we wrześniu po uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi.

Opracowała:

Dr Renata Przywarska

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I ADMINISTRACJI
Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU

ZAŁOŻENIA
- Kurs trwać będzie 12 godzin lekcyjnych (trzy bloki czterogodzinne).
- Zajęcia odbywać się będą we wrześniu w soboty 3. 09, 10. 09, 17. 09, o godz. 9:00 w Budynku Głównym - sala 103.

PROGRAM KURSU
1.Liczby i działania na liczbach
2.Funkcje i ich własności
- Pojęcie funkcji
- Funkcje elementarne
- Funkcje złożone
- Interpretacja geometryczna funkcji (wykres funkcji)
- Miejsca zerowe i znak funkcji
- Funkcje monotoniczne (rosnące, malejące, nierosnące, niemalejące, stałe)
- Ekstremum funkcji
- Ciąg liczbowy jako funkcja
- Granica ciągu liczbowego
- Granica funkcji
- Ciągłość funkcji
3. Analiza zmian wielkości
- Przyrost bezwzględny
- Przyrost względny
- Procent zwykły
- Procent składany
Dodatkowo zorganizowane zostaną konsultacje, terminy konsultacji wyznaczone zostaną we wrześniu po uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi.

Opracował:
Doc. dr Bogusław Pieczyski