>> Jesteś w: Strona główna > Aktualności > News
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

16 Maj 2011 - Nowe uprawnienia

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu o nadanie Katedrze Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji" na poziomie studiów drugiego stopnia.
Podstawą opinii jest pozytywna ocena koncepcji kształcenia, planu studiów i programów nauczania, prowadzonych badań naukowych, bazy materialnej i dydaktycznej oraz spełnienie wymagań kadrowych określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048, z późn. zm.).