>> Jesteś w: Strona główna > Aktualności
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

27 Lipiec 2017 - Informacja

Zwracamy się z prośbą o odbieranie dyplomów ukończenia studiów

oraz świadectw dojrzałości w siedzibie Uczelni,

Bytom, ul. A. F. Modrzewskiego 12, pokój nr 4

w poniedziałki i środy w godzinach: 10.00- 15.00,

do końca 2017r.

Po tym terminie teczki osobowe studentów zostaną przekazane

do Archiwum Państwowego, które nie wydaje oryginałów dokumentów.

27 Wrzesień 2013 - Przecena książek uczelnianych!!!

 

Przecena książek uczelnianych!!!

Książki za 1 zł, 2 zł i 5 zł  !!!

 

Książki można nabyć w Skrypciarni w budynku głównym Uczelni lub zamówić w sklepie internetowym:

http://www.wsea.edu.pl/sklep.php.

29 Marzec 2013 - INFORMACJA

seminarium – warsztaty na temat

Metody statystyczne w technice i zarządzaniu przedsiębiorstwem”

W dniu 16.03. br. w naszej Uczelni zostały zainaugurowane seminarium-warsztaty na temat „Metody statystyczne w technice i zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Prowadzącym warsztaty jest doc. dr Bogusław Pieczyski etatowy pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni. Pierwsze spotkanie było poświęcone problemom organizacyjnym. Omówiono zasady odbywania seminarium, kalendarium spotkań oraz tematykę.

Celem seminarium-warsztatów jest zapoznanie studentów z niektórymi problemami, które muszą rozwiązywać inżynierowie odpowiedzialni za sterowanie procesem produkcyjnym, kontrolą jakości itp., a także omówienie niektórych problemów dotyczących podejmowania decyzji menedżerskich, do rozwiązywania których niezbędna jest odpowiednia wiedza z dziedziny statystyki.

W dniu 23.03. br. odbyło się pierwsze spotkanie merytoryczne, na którym były dyskutowane metody statystycznej kontroli jakości w procesie produkcyjnym. Główny nacisk na tym spotkaniu, podobnie jak to będzie w przyszłych spotkaniach, położono na praktyczne zastosowanie wiedzy w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Następne spotkanie zaplanowano na dzień 27.04. br. na godz. 10:00 sala 111 w budynku głównym Uczelni.

 

Prowadzący seminarium-warsztaty

doc. dr Bogusław Pieczyski

28 Marzec 2013 - NOWOŚCI WYDAWNICZE

 

Z wielką przyjemnością i satysfakcją pragniemy poinformować, że ukazały się kolejne numery naszych uczelnianych czasopism:

  • Zeszyty Prawnicze WSEiA w Bytomiu nr 12 (2012), 

  • Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze nr 2 (2012).

Wszystkim Autorom artykułów serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszych publikacji, a naszych Czytelników do zapoznania się z interesującymi opracowaniami o istotnych walorach naukowych i wartościach poznawczych, które zostały wysoko ocenione przez recenzentów obu publikacji.

Redaktorzy czasopism:

Prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc

Doc. dr Alicja Jochymczyk

Dr Barbara Klimas

Redaktor naczelny:

Mgr Aneta Józefiok.

 

28 Marzec 2013 - ZEBRANIE KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

W dniu 04.03.2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Przedmiotem obrad była dyskusja nad projektem PROGRAMU KSZTAŁCENIA dla kierunku Administracja, dostosowanego do KRK (Krajowych Ram Kwalifikacji). Szczególną uwagę zajęła analiza wymogów dotyczących konstrukcji programu studiów.  

 

29 Styczeń 2013 - Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

W dniu 14 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Jakości Kształcenia. Przedmiotem zebrania była analiza sposobu sporządzania dokumentacji programu kształcenia zgodnie z wymogami KRK (Krajowych Ram Kwalifikacji).

Uwaga Komisji skierowana została na dwie ważne pozycje w/w dokumentacji, a mianowicie:

  • sposób sporządzenia matrycy efektów kształcenia,

  • sposób sprawdzenia efektów kształcenia.

Podjęta została decyzja o sporządzeniu przez wszystkich nauczycieli akademickich tej części matrycy, która odnosi się do prowadzonych przez nich przedmiotów, według przyjętych przez Komisję zasad oraz sporządzenia projektu tekstu egzaminacyjnego i zaliczeniowego, weryfikowanego realizacją założonych efektów kształcenia.

Dalsze prace Komisji uzależnione są od wykonania powierzonych zadań.

 

11 Styczeń 2013 - Studenckie Prace

Uwaga: mamy gotowy kolejny numer czasopisma studenckiego!

To tylko kwestia kilkunastu dni, gdy ukaże się kolejne nasze czasopismo studenckie „Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawne", w których Autorzy - nasi Studenci zaprezentowali swoje przemyślenia i efekty własnych badań naukowych w obszarach nauk ekonomicznych, technicznych i prawnych.

Artykuły napisane przez naszych Studentów uzyskały bardzo dobre recenzje, w których podkreślone zostały nie tylko walory teoretyczne prac, wnoszące nowe spojrzenie na rozważane problemy z danego obszaru badań, ale również wartości praktyczne - stwarzające możliwość przełożenia zawartej w opracowaniach wiedzy na konkretne zastosowania w sferze ekonomicznej czy prawnej, a w przypadku dociekań z zakresu nauk technicznych - w konkretnym procesie produkcyjnym.

Mamy nadzieję, że zawarte w poszczególnych artykułach treści, będące wynikiem badań i przemyśleń studentów, staną się nie tylko źródłem poszerzenia wiedzy, ale także skłonią do podjęcia dalszych analiz, do ewentualnej polemiki, pobudzenia ducha naukowych dociekań oraz zachęcą naszych Studentów do kolejnych publikacji, publikacji z których jesteśmy coraz bardziej dumni.

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka

Doc. dr Alicja Jochymczyk

Dr Barbara Klimas

02 Styczeń 2013 - Zebranie Komisji ds. Jakości Kształcenia

14 stycznia 2013 roku odbędzie się zebranie Komisji ds. Jakości Kształcenia. Przedmiotem zebrania będą dalsze prace związane z wdrożeniem w naszej Uczelni nowych programów nauczania, zgodnych z KRK – Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Osoby zainteresowane procedurą wdrażania nowych programów nauczania oraz rozwiązań w tym zakresie, przyjętych przez naszą Uczelnię.

Zebranie odbędzie się w sali Rady Uczelni (Budynek Główny), o godz. 12.00.

19 Grudzień 2012 - Projekt badawczy

         Nasza Uczelnia podejmuje w 2013 roku kolejny etap realizacji projektu badawczego „WPŁYW POLITYKI GOSPODARCZEJ NA SYTUACJĘ SPOŁECZNO GOSPODARCZĄ AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ PO 1989 ROKU”, który obok uznanych już walorów naukowych, spełnia niezwykle ważne zadanie polegające na podjęciu próby wspierania korzystnych zmian zarówno w sferze ekonomicznej jak i społecznej naszego regionu.

         Serdecznie zapraszamy Studentów zarówno kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji jak i Administracji do udziału w pracach zespołów badawczych.

Kierujący projektem:

Prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka

Dr Barbara Klimas

18 Grudzień 2012 - Życzenia

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia życzy

 

JM REKTOR

PROF. NADZW. DR HAB. INŻ. MIROSŁAW CZAPKA