>> Jesteś w: Strona główna > Strefa studenta > Biuro karier > Dokumenty aplikacyjne
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Dokumenty aplikacyjne

Jak przygotować Curriculum Vitae?

 

Podstawowym celem życiorysu jest przedstawienie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata oraz zachęcenie potencjalnego pracodawcy do zaproszenia go na rozmowę kwalifikacyjną. Do rąk osób odpowiedzialnych za rekrutację trafiają setki aplikacji, dlatego Twój życiorys decyduje o pierwszym wrażeniu, jakie zrobisz na potencjalnym pracodawcy, a sukces zależy nie tylko od jego treści, ale i od formy. Nie istnieje jeden oficjalny format CV. Istnieją jednak pewne zasady, które warto zastosować przy tworzeniu swojej "wizytówki", by zaprezentować się z jak najlepszej strony.

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W CV:

 • podstawowe dane personalne; Twoje imię i nazwisko powinno być pierwszą rzeczą, którą można odczytać z Twojej aplikacji
 • wszystkie informacje powinny być prawdziwe - kłamstwo po prostu źle o Tobie świadczy
 • pisząc o doświadczeniu zawodowym, weź pod uwagę wszystkie formy działalności zawodowej, którą dotychczas wykonywałeś, również zajęcia niepłatne (wolontariat, bezpłatne praktyki)
 • zachowaj zasadę odwrotnej chronologii w wymienianiu dat i wydarzeń - zacznij od tego, co wydarzyło się ostatnio
 • wybieraj informacje, które zamieścisz w CV w zależności od stanowiska czy firmy, do której aplikujesz
 • rubrykę "zainteresowania" możesz pominąć, jeżeli chcesz wpisać standardowe: "muzyka, sport, książki"; natomiast interesujące lub niestandardowe zainteresowania mogą podnieść atrakcyjność kandydata, a dla wielu pracodawców będzie to wskazówka, że kandydat jest wszechstronnie rozwijającą się osobą

nie dołączaj kopii dokumentów (świadectw pracy, dyplomów, certyfikatów)

JAK POWINNO WYGLĄDAĆ CV:

 • życiorys powinien być krótki; w przypadku osób o małym doświadczeniu zawodowym wystarczy jedna strona A4
 • poszczególne informacje pogrupuj w sekcje (patrz: co powinno znaleźć się
  w CV), ich kolejność i układ zależą od tego, jakie informacje w Twojej sytuacji są ważniejsze np.: doświadczenie zawodowe czy znajomość technik komputerowych
 • weź pod uwagę wrażenia wizualne, jakie stwarza Twoje CV; zaprojektuj je w ten sposób by było proste, czytelne i przejrzyste: papier biały lub kremowy, format A4, czcionka czarna; dla istotnych informacji zastosuj pogrubienia lub podkreślenia - najważniejsze rzeczy powinny rzucać się w oczy; wyjątki od reguły stanowią dokumenty w przypadku niektórych zawodów (grafików, operatorów DTP, art director'ów) - mogą posiadać nietypową szatę graficzną
 • pisz w trzeciej osobie liczby pojedynczej (zaprojektował, zorganizował, unowocześnił itp.) lub równoważnikami zdań (projektowanie, nadzorowanie itp.), używaj krótkich zdań, nie używaj skrótów i żargonu branżowego
 • zanim wyślesz życiorys, sprawdź czy nie ma w nim błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, "literówek"

  Curriculum Vitae - wzór

  Jak napisać List Motywacyjny?

 

List motywacyjny jest równie ważny w procesie składania aplikacji jak życiorys (CV). Istotą tego dokumentu jest przede wszystkim przekonanie pracodawcy, że jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko, i że na zatrudnieniu Ciebie firma może wiele zyskać.
Niestety, napisanie dobrego listu motywacyjnego stwarza dużo więcej problemów niż przygotowanie CV. Osoby rekrutujące twierdzą, że zaledwie 3-5% listów są przekonywające.
Dobry list motywacyjny może zadecydować o zaproszeniu Cię na rozmowę kwalifikacyjną, dlatego warto poświęcić więcej czasu na jego przygotowanie.

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W LIŚCIE MOTYWACYJNYM:

 • list motywacyjny może przybrać dwie formy: formę odpowiedzi na ogłoszenie
  o pracę lub formę listu intencyjnego, kiedy jesteś zainteresowany pracą w danej firmie i nie wiesz, czy poszukuje pracowników na interesujące Cię stanowisko
 • list motywacyjny powinien mówić, dlaczego interesuje Cię dana praca oraz dlaczego uważasz, że jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko
 • przedstaw się pod kątem zawodowym: możesz napisać kilka słów o tym, co interesującego wniosły studia do twojego rozwoju zawodowego; scharakteryzuj dotychczasowe doświadczenia pod kątem przydatności w nowym miejscu pracy; napisz szerzej o swoich umiejętnościach, np.: w jakich okolicznościach posługiwałeś się językiem obcym lub do czego używałeś danego programu komputerowego
 • selekcjonuj informacje po kątem danej firmy i danego miejsca pracy - to pozwoli pracodawcy podjąć decyzję, że jesteś właściwą osobą do pracy w jego firmie - najlepiej skup się na 2-3 elementach i wyeksponuj to, co najlepiej o Tobie świadczy
 • nie powtarzaj informacji z życiorysu, pisząc o cechach charakteru czy umiejętnościach "miękkich" podeprzyj je faktami z życia

bądź oryginalny, ale nie za bardzo swobodny; nie przepisuj utartych formułek od znajomych czy z książek, z drugiej strony pamiętaj, że jest to korespondencja formalna

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ LIST MOTYWACYJNY:

 • list motywacyjny jest pismem urzędowym i należy stosować do niego standardy pisania korespondencji: adres nadawcy powinien znajdować się w lewym górnym rogu, natomiast adres odbiorcy po prawej stronie nad tekstem, w prawym górnym rogu należy umieścić miejscowość i datę
 • zwroty grzecznościowe na początku: Szanowna Pani!/ Szanowny Panie!/ Szanowni Państwo!, na końcu: Z poważaniem, Z wyrazami szacunku
 • list motywacyjny powinien być czytelny i przejrzysty; zastosuj biały lub kremowy papier, format A4, standardową czcionkę, stosuj odstępy pomiędzy akapitami, możesz zastosować wyróżnienia dla istotnych informacji
 • pamiętaj o zasadzie jednej strony - list motywacyjny musi być zwięzły

i treściwy, długie elaboraty zniechęcają czytających

 • stosuj precyzyjne wyrażenia, nie używaj skrótów, sprawdź błędy ortograficzne, gramatyczne i "literówki"
 • pamiętaj o własnoręcznym podpisie pod listem (jeżeli nie wysyłasz go pocztą elektroniczną oczywiście)

  List Motywacyjny - wzór