>> Jesteś w: Strona główna > Uczelnia > Historia
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Historia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji powstała na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 z 1990r.) i decyzją Ministra Edukacji Narodowej została wpisana w grudniu 1996 r. do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 105. Założycielem Uczelni jest prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka. Aktualnie członek: Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy; Regionalnej Komisji Polityki Społecznej - Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk; Komisji Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pierwszym Rektorem Uczelni był prof. zw. dr hab. Leszek Borcz, który tę funkcję pełnił w latach 1997-2007. Profesor Leszek Borcz był wybitnym polskim ekonomistą, członkiem: Komitetu Pracy i Polityki Społecznej PAN, Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Uczelnia inaugurując I rok studiów oferowała na kierunku ekonomia dwie specjalności: rachunkowość zarządcza i informatyka ekonomiczna, a na kierunku administracja specjalność: samorząd terytorialny. Dzisiaj WSEiA oferuje kilkanaście specjalności na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji; ekonomia; administracja; fizjoterapia; kosmetologia; politologia; architektura i urbanistyka.

W momencie rozpoczęcia pierwszych zajęć Uczelnia dzierżawiła od gminy budynek byłej szkoły podstawowej. Dzisiaj łączna powierzchnia własnych budynków wynosi ok. 10 000 m2. Jednorazowo Uczelnia może pomieścić ponad 4 000 studentów.

Rozpoczynając zajęcia w 1997 r. Uczelnia korzystała gościnnie z biblioteki Centrum Zarządzania i Przedsiębiorczości PAN w Bytomiu. Dziś Uczelnia ma do dyspozycji studentów i pracowników ponad 40 000 woluminów opracowanych i wprowadzonych do bazy komputerowej biblioteki. Komputerowy program obsługi biblioteki SOWA pozwala na zautomatyzowany system wyszukiwawczo-informacyjny oraz szybki sposób wypożyczania książek. Biblioteka posiada czytelnię dysponującą 40 miejscami. Studenci mogą tam korzystać z czasopism (ok. 150 tytułów) oraz księgozbioru podręcznego. Do dyspozycji czytelników jest 7 stanowisk komputerowych z możliwością przeszukiwania księgozbioru i katalogu Biblioteki Narodowej. Mają oni również dostęp do Internetu I programu LEX OMEGA.

Od początku swej działalności Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji posiada własne wydawnictwo. Do dzisiaj może ono poszczycić się wydaniem 119 pozycji o łącznym nakładzie 44 225 egzemplarzy.

W początkowym okresie funkcjonowania Uczelnia współpracowała tylko z polskimi ośrodkami akademickimi. Obecnie realizuje ona umowy o współpracy i wspólnych badaniach naukowych oraz międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe z ośrodkami z Litwy, Ukrainy, Słowacji, Czech, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Finlandii, Ekwadoru i Brazylii.

Za swoje osiągnięcia Uczelnia została wyróżniona 11 listopada 2000 roku Medalem Miasta Bytomia. Kolejnym istotnym wydarzeniem w życiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu świadczącym o jej pozycji na rynku szkół wyższych było przyznanie jej członkostwa w międzynarodowych organizacjach. W 2009 roku WSEiA została członkiem:

CLADEA - Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administracion

IATE - The International Association for Tourism Economics

EDEN - European Distance and E-learning Network.