>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > Zarządzanie Ochroną Środowiska w Procesie Produkcji
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Zarządzanie Ochroną Środowiska w Procesie Produkcji

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI –
STUDIA 1 STOPNIA

PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Specjalność Zarządzanie ochroną środowiska w procesie produkcji

 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
 • BADANIA OPERACYJNE
 • CHEMIA
 • EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
 • MARKETING
 • MATEMATYKA
 • MIKROEKONOMIA
 • MAKROEKONOMIA
 • PRAWO GOSPODARCZE
 • STATYSTYKA OPISOWA
 • AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
 • FINANSE
 • INFORMATYKA I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH
 • LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • METROLOGIA
 • NAUKA O MATERIAŁACH
 • PROCESY PRODUKCYJNE
 • PROJEKTOWANIE INŻYNIERSKIE I GRAFIKA INŻYNIERSKA
 • RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW
 • RACHUNKOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI
 • AGROENERGETYKA
 • EKOLOGICZNE TECHNIKI OPALANIA WĘGLEM I BIOMASĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
 • GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • GOSPODARKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI
 • OCHRONA POWIETRZA I WÓD W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • PRODUKCJA ROLNA I OCZYSZCZANIE MIAST I TERENÓW WIEJSKICH
 • REKULTYWACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
 • ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEMYŚLE