>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Procesie Produkcji
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Procesie Produkcji

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI –
STUDIA 1 STOPNIA

PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesie produkcji

 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
 • BADANIA OPERACYJNE
 • CHEMIA
 • EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
 • MARKETING
 • MATEMATYKA
 • MIKROEKONOMIA
 • MAKROEKONOMIA
 • PRAWO GOSPODARCZE
 • STATYSTYKA OPISOWA
 • AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
 • FINANSE
 • INFORMATYKA I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH
 • LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • METROLOGIA
 • NAUKA O MATERIAŁACH
 • PROCESY PRODUKCYJNE
 • PROJEKTOWANIE INŻYNIERSKIE I GRAFIKA INŻYNIERSKA
 • RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW
 • RACHUNKOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI
 • BADANIE I ORGANIZACJA PRACY W PROCESIE PRODUKCJI
 • EKONOMIKA I ORGANIZACJA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • ERGONOMIA W PROCESIE PRODUKCJI
 • METODY OCENY RYZYKA I BUDOWY SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PROCESIE PRODUKCJI
 • METODY REDUKCJI ZAGROŻEŃ  PRZEMYSŁOWYCH
 • METODYKA SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI W ZAKRESIE BHP
 • PRAWO OCHRONY PRACY
 • PROJEKTOWANIE STANOWISK PRACY DLA POTRZEB PROCESU PRODUKCJI
 • TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PROCESIE PRODUKCJI
 • ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEMYŚLE