>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierownik Katedry Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji – doc. dr Barbara Klimas

 

Sylwetka absolwenta ZIP II

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu będzie otrzymywał tytuł zawodowy magistra inżyniera (osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera).
Uzyska on zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym z zakresu zarządzania funkcjami technicznymi, projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania, a także doboru i szkolenia personelu, oceny osiąganych wyników, kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego, marketingu, logistyki i dystrybucji, zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi, rozwiązywania zadań technologicznych, zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.
Absolwent zostanie przygotowany do twórczej działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania, podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zostanie także przygotowany do podejmowania działalności gospodarczej, kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości, a także do organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych, doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).
Absolwent będzie potrafił współpracować z ludźmi oraz zostanie przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją w wybranym zakresie, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent będzie mógł także znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania.
Studenci studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w naszej Uczelni będą mieli możliwość wyboru jednej z czterech specjalności, których program nauczania został tak przygotowany, aby, mieszcząc się w kanonie kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, pozwalał na istotne poszerzenie wiedzy i umiejętności w wybranym przez studenta profilu. 


Specjalności

kliknij i poznaj planowany wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie studiów

Rodzaj studiów:

  • STUDIA INŻYNIERSKIE
  • STUDIA LICENCJACKIE
  • STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE

Forma studiów:

  • STUDIA STACJONARNE
  • STUDIA NIESTACJONARNE