>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > Ekologia Regionu Śląskiego
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Ekologia Regionu Śląskiego

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA – STUDIA 1 STOPNIA

PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Specjalność Ekologia Regionu Śląskiego

Psychologia
Ekonomia
Ochrona własności intelektualnej
Technologia informacyjna
Język obcy do wyboru: angielski, niemiecki
Ergonomia i BHP
Matematyka
Fizyka
Biologia
Mikrobiologia
Chemia
Biochemia
Ekologia i ochrona przyrody
Geologia, geomorfologia, gleboznawstwo
Hydrologia
Meteorologia i klimatologia
Instrumenty ochrony środowiska
Inżynieria procesowa
Prawo w ochronie środowiska
Techniki odnowy środowiska
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
Technologia w ochronie środowiska
Technologie bioenergetyczne
Geometria wykreślna i grafika inżynierska

Przedmioty Specjalnościowe

ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA
OCHRONA POWIETRZA
SYSTEMY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY
PODSTAWY OCZYSZCZANIA MIAST I TERENÓW WIEJSKICH
PODSTAWY ODZYSKU, RECYKLINGU I UNISZKODLIWIANIA ODPADÓW
REKULTYWACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
PROSEMINARIUM