>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > Administracja Sądowa
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Administracja Sądowa

KIERUNEK ADMINISTRACJA - STUDIA 1 STOPNIA

PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Specjalność  Administracja Sądowa

 • ELEMENTY LOGIKI
 • ETYKA URZĘDNICZA Z ELEM. PSYCHOLOGII
 • FILOZOFIA
 • HISTORIA POLSKI XX i XXI wieku
 • JĘZYK OBCY
 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE
 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • HISTORIA ADMINISTRACJI
 • KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
 • MIKROEKONOMIA I MAKROEKONOMIA
 • NAUKA O ADMINISTRACJI
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA
 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
 • PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE
 • FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE
 • INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
 • LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA
 • PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI
 • PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ
 • PRAWO PRACY I PRAWO URZĘDNICZE
 • USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • ELEMENTY POSTĘPOWANIA KARNEGO
 • EUROPEJSKIE PRAWO SĄDOWE
 • HISTORIA SĄDOWNICTWA I PRAWA SĄDOWEGO
 • OBSŁUGA REFERATU SĘDZIEGO
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH
 • POSTĘPOWANIE CYWILNE
 • POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
 • PRAWO RODZINNE I AKTA STANU CYWILNEGO
 • REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH
 • USTRÓJ ORGANÓW ŚCIGANIA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI