>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > Samorząd Terytorialny
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Samorząd Terytorialny

KIERUNEK ADMINISTRACJA – STUDIA 1 STOPNIA

PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Specjalność  Samorząd Terytorialny

 • ELEMENTY LOGIKI
 • ETYKA URZĘDNICZA Z ELEM. PSYCHOLOGII
 • FILOZOFIA
 • HISTORIA POLSKI XX i XXI wieku
 • JĘZYK OBCY
 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE
 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • HISTORIA ADMINISTRACJI
 • KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
 • MIKROEKONOMIA I MAKROEKONOMIA
 • NAUKA O ADMINISTRACJI
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA
 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
 • PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE
 • FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE
 • INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
 • LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA
 • PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI
 • PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ
 • PRAWO PRACY I PRAWO URZĘDNICZE
 • USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • ELEMENTY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
 • FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
 • GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
 • PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
 • PRAWO PODATKOWE
 • PRAWO ROLNE
 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY
 • USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ
 • WYKŁAD MONOGRAFICZNY