>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > Administracja w UE
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Administracja w UE

KIERUNEK ADMINISTRACJA - STUDIA 1 STOPNIA

PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Specjalność  Administracja w UE

 • ELEMENTY LOGIKI
 • ETYKA URZĘDNICZA Z ELEM. PSYCHOLOGII
 • FILOZOFIA
 • HISTORIA POLSKI XX i XXI wieku
 • JĘZYK OBCY
 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE
 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • HISTORIA ADMINISTRACJI
 • KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
 • MIKROEKONOMIA I MAKROEKONOMIA
 • NAUKA O ADMINISTRACJI
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA
 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
 • PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE
 • FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE
 • INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
 • LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA
 • PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI
 • PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ
 • PRAWO PRACY I PRAWO URZĘDNICZE
 • USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • EUROPEJSKIE INSTYTUCJE PRAWNO ROLNE
 • EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • EUROPEJSKIE PRAWO SĄDOWE
 • FINANSE WSPÓLNOT EUROPEJSKICHFUNDUSZE STRUKTURALNE
 • MATERIALNE PRAWO EUROPEJSKIE
 • MI ĘDZYNARODOWE PRAWO HANDLOWE
 • PRAWA CZŁOWIEKA W UE
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 • STRUKTURA I POLITYKI UE