>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - STUDIA 2 STOPNIA

PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Specjalność  Zarządzanie Gospodarką Odpadami

JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY (ANGIELSKI)
POLITYKA GOSPODARCZA
EKONOMICZNE PODSTAWY DECYZJI PRODUCENTA
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
ORGANIZACJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I INNOWACJAMI
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
TECHNOLOGIE METALURGICZNE
SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
BEZODPADOWE TECHNOLOGIE PRODUKCJI

Przedmioty Specjalnościowe
OCZYSZCZENIE WÓD I ŚCIEKÓW
OCHRONA ATMOSFERY I OCZYSZCZANIE GAZÓW
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ODPADY PRZEMYSŁOWE - WYBRANE ZAGADNIENIA
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY
REKULTYWACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
PRACA PRZEJŚCIOWA
SEMINARIUM DYPLOMOWE/ PRACA MAGISTERSKA/PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
PRAKTYKI

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności pozna aspekty dotyczące szeroko pojętego zarządzania gospodarką odpadami, a w szczególności lokalizacji źródeł i rodzajów odpadów, technologii ich odzyskiwania w ogólności, jak i szczegółowych kwestii dotyczących zanieczyszczenia atmosfery oraz oczyszczania wód i ścieków.
Absolwent zostanie wyposażony w umiejętność identyfikowania, przetwarzania, analizowania i wykorzystywania wiedzy o technicznych możliwościach recyklingu odpadów oraz zapobiegania ich powstawaniu. Rozwinie zdobyte umiejętności językowe w zakresie języka specjalistycznego.
Będzie wykazywał się postawą ciągłego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia zdobytych umiejętności.
Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest pogłębiona wiedza dotycząca gospodarki odpadami.