>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - STUDIA 2 STOPNIA

PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Specjalność  Zarządzanie Produkcją

JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY (ANGIELSKI)
POLITYKA GOSPODARCZA
EKONOMICZNE PODSTAWY DECYZJI PRODUCENTA
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
ORGANIZACJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I INNOWACJAMI
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
TECHNOLOGIE METALURGICZNE
SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
BEZODPADOWE TECHNOLOGIE PRODUKCJI

Przedmioty Specjalnościowe
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZARZĄDANIE SYSTEMAMI PRODUKCYJNYMI
GOSPODARKA REMONTOWO-NAPRAWCZA I UTRZYMANIE RUCHU
KOMPUTEROWA INTEGRACJA PRODUKCJI
TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI
PRACA PRZEJŚCIOWA
SEMINARIUM DYPLOMOWE/ PRACA MAGISTERSKA/PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
PRAKTYKI

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności pozna aspekty dotyczące szeroko pojętego zarządzania produkcją, a w szczególności dotyczące zarządzania systemami produkcyjnymi, przygotowaniem procesu produkcji pod kątem organizacyjnym i technicznym, utrzymania ruchu w procesie produkcyjnym, a także zapozna się z aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem maszyn i urządzeń niezbędnych w procesie produkcyjnym.
Absolwent zostanie wyposażony w umiejętność identyfikowania, przetwarzania, analizowania i wykorzystywania wiedzy o technicznych i organizacyjnych aspektach procesu produkcyjnego. Rozwinie zdobyte umiejętności językowe w zakresie języka specjalistycznego.
Będzie wykazywał się postawą ciągłego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia zdobytych umiejętności.
Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest pogłębiona wiedza dotycząca zarządzania produkcją.