>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - STUDIA 2 STOPNIA

PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Specjalność  Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Przedsiębiorstwach Produkcyjnych

JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY (ANGIELSKI)
POLITYKA GOSPODARCZA
EKONOMICZNE PODSTAWY DECYZJI PRODUCENTA
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
ORGANIZACJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I INNOWACJAMI
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
TECHNOLOGIE METALURGICZNE
SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
BEZODPADOWE TECHNOLOGIE PRODUKCJI

Przedmioty specjalnościowe:

METROLOGIA TECHNICZNA

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN

KATASTROFY PRZEMYSŁOWE

OBCIĄŻENIA W PROCESACH PRACY

TECHNIKI INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM PRACY

HAŁAS I DRGANIA MECHANICZNE

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

PROJEKTOWANIE I DIAGNOSTYA W SYSTEMACH ERGONOMICZNYCH

TECHNIKA I ORGANIZACJA BHP

KOMUNIKACJA INTERPERSONALAN W OBSZARZE BHP

METODY REDUKCJI ZAGROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI ZŁÓŻ

SEMINARIUM DYPLOMOWE / PRACA MAGISTERSKA / PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

PRAKTYKI

  

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych" uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pracy w przemyśle, modeli systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska, systemów profilaktyki technicznej i zagrożeń zawodowych oraz z zakresu badania bezpieczeństwa użytkowania produktów. Absolwent uzyskuje umiejętności i kompetencje w zakresie prawidłowej identyfikacji zagrożeń, kompleksowej oceny ryzyka zawodowego, procesowego i środowiskowego, analizy niezawodności człowieka, wykorzystania odpowiednich, zaawansowanych metod badania przyczyn i skutków wypadków i awarii, a także umiejętności i kompetencje niezbędne do wyboru i realizacji wdrożenia wybranego modelu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska oraz systemu profilaktyki technicznej i zagrożeń zawodowych. Absolwent uzyskuje ponadto umiejętności i kompetencje niezbędne do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka użytkowania produktu. Absolwent poznaje podstawowe konwencje międzynarodowe i Dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa pracy a także systemy ochrony pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do twórczej i kreatywnej pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce funkcjonowania małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach przemysłu.