>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO I MARKETING PRZEMYSŁOWY
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO I MARKETING PRZEMYSŁOWY

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - STUDIA 2 STOPNIA

PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Specjalność  Zarządzanie Produkcją Sprzętu Medycznego i rehabilitacyjnego i marketing przemysłowy 

JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY (ANGIELSKI)
POLITYKA GOSPODARCZA
EKONOMICZNE PODSTAWY DECYZJI PRODUCENTA
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
ORGANIZACJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I INNOWACJAMI
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
TECHNOLOGIE METALURGICZNE
SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
BEZODPADOWE TECHNOLOGIE PRODUKCJI

Przedmioty Specjalnościowe

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA I BIOMECHANIKA
NOWE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE
BIOSTATYSTYKA
NOWOCZESNA APARATURA, SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
INŻYNIERIA RECHABILITACJI RUCHOWEJ
NANOTECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE
MARKETING MEDYCZNY
PRACA PRZEJŚCIOWA
SEMINARIUM DYPLOMOWE/ PRACA MAGISTERSKA/PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
PRAKTYKI

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności pozna aspekty dotyczące szeroko pojętego zarządzania produkcją urządzeń w zakresie specjalistycznego sprzętu medycznego. Pozna nowoczesne technologie z elementami bio- i nanotechnologii, wykorzystywane w procesie projektowania i późniejszej produkcji sprzętu specjalistycznego. Przygotowanie biomechaniczne oraz przygotowanie w zakresie nowoczesnych technologii pozwoli na aktywną współpracę z pacjentem- klientem, personelem medycznym oraz przemysłem. Absolwent będzie mógł pracować i współtworzyć zespoły i grupy racjonalizatorskie przygotowujące nowoczesny sprzęt na potrzeby rynku, a także uczestniczyć w projektach związanych z innowacyjnością. Będzie przygotowany w zakresie szeroko pojętego marketingu medycznego oraz do pracy i tworzenia projektów związanych z transferem wiedzy do gospodarki.
Umiejętności językowe rozwinie w zakresie języka specjalistycznego. Przygotowany będzie do ciągłego poszerzania i zdobywania wiedzy.
Zatrudnienie znajdzie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją specjalistycznego sprzętu medycznego i zaopatrzenia ortopedycznego, jednostkach naukowo-badawczych, w konsorcjach związanych z innowacyjnością gospodarki, firmach prowadzących marketing i dystrybucję sprzętu medycznego i zaopatrzenia ortopedycznego, oraz w ośrodkach opieki zdrowotnej, placówkach rehabilitacyjnych.