>> Jesteś w: Strona główna > Kierunki studiów > Fizjoterapia
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Fizjoterapia

Kierownik Katedry Fizjoterapii - dr n. med. Henryk Jaskólecki

CEL STUDIÓW:

U podstaw programu kształcenia znajdują się założenia o wielowymiarowości zdrowia człowieka
i jego złożonym funkcjonowaniu na poziomie biologicznym, osobistym i społecznym. Konsekwencją są rozwiązania w zakresie kreowania kompetencji zawodowych absolwenta adekwatnych do potrzeb kompleksowej rehabilitacji w ulepszaniu jakości życia wyznaczonej stanem zdrowia.


SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent posiada teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Uzyskane przez absolwentów kompetencje zawodowe, uzewnętrzniane postawami, wiedzą, umiejętnościami i sprawnościami zawodowymi określają możliwości ich zatrudnienia w ZOZ
i placówkach fizjoterapii na różnych stanowiskach pracy przewidzianych dla średniego personelu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

ZAWÓD FIZJOTERAPEUTY JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW
W EUROPIE!!!

 • publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia: szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie, gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne, ośrodki, sanatoria rehabilitacyjne, inne placówki powiązane z działalnością fizjoterapeutyczną;
 • placówki oświatowe, wśród nich: przeszkolone i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej, ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne;
 • ośrodki opieki paliatywnej, domy opieki społecznej, inne placówki opieki zdrowotnej;
 • zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej;
 • placówki sportu niepełnosprawnych - prowadzące działalność sportu niepełnosprawnych;
 • szkoły wyższe i medyczne studia zawodowe fizjoterapii;
 • jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną: odnowy biologicznej, usprawnienia, „fitness centra", masażu i inne;
 • placówki sportowe: ośrodki sportu, przychodnie sportowo-lekarskie, gabinety odnowy biologicznej;
 • inne zakłady i placówki wykorzystujące pomoc fizjoterapeutyczną. 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I SPECJALNOŚCIOWE:

 • Arteterapia
 • Balneologia i hydroterapia
 • Biostatystyka
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Ekonomika i zarządzanie w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Fizjoterapia kliniczna ogólna
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Fizykoterapia i masaż
 • Higiena pracy i zapobiegawczy nadzór sanitarny
 • Kinezyterapia - teoria i metodyka
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii
 • Ogólna teoria fizjoterapii
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach  i zagrożeniach masowych
 • Prawo w ochronie zdrowia
 • Protetyka i ortotyka
 • Metodologia pracy naukowej i seminarium dyplomowe

Uczelnia zastrzega sobie prawo modyfikacji programu studiów.

 


Specjalności

kliknij i poznaj planowany wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie studiów

Rodzaj studiów:

 • STUDIA LICENCJACKIE

Forma studiów:

 • STUDIA STACJONARNE
 • STUDIA NIESTACJONARNE