>> Jesteś w: Strona główna > Uczelnia > Misja Uczelni
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Misja Uczelni

MISJA WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I ADMINISTRACJI Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU

Misją Uczelni jest kreowanie, głównie dla potrzeb restrukturyzacji regionu, kadry zarządczej, mającej specjalistyczne kwalifikacje w dziedzinie ekonomii, administracji i zarządzania, której kompetencje i zdobyta podczas studiów wiedza pozwolą na podejmowanie racjonalnych, strategicznych decyzji gospodarczych i administracyjnych oraz efektywne działanie w warunkach Unii Europejskiej. Nadto Misją Uczelni w obliczu problemów starzejącego się społeczeństwa Europy oraz sytuacją ekonomiczną krajów wspólnoty wynikającą z wykluczenia zawodowego młodych pracowników, jest kształcenie
i kreowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie nauk medycznych, przygotowanych do podjęcia wyzwań i wymagań stawianych przez dynamicznie rozwijającą się gospodarkę nowoczesnej Europy i potrzeby runku pracy.

Przedstawiamy Państwu Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji, pierwszą wyższą uczelnię w 200 tysięcznym Bytomiu.

Warto przypomnieć, że pierwszych 200 słuchaczy studiów zaocznych rozpoczęło naukę w lutym 1997r. Dziś w jedenastym roku działalności pobiera naukę ponad 3792 słuchaczy w trybie dziennym i zaocznym. Blisko 11000 absolwentów opuściło mury naszej uczelni.

Ten dynamiczny rozwój uczelni jest jej najlepszą wizytówką. Świadczy dowodnie o tym, że właściwy był dobór kierunków studiów i specjalności o których szerzej mowa w dalszej części. Godzi się też podkreślić, że specjalności w jakich kształcimy naszych studentów, staramy się dostosować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. O dynamicznym rozwoju uczelni świadczy nie tylko liczba studentów i absolwentów lecz również stale powiększająca się i modernizowana własna baza lokalowa, i materialna. Stawiamy na rozwój. Będziemy uruchamiali nowe specjalności a nawet kierunki, ale tylko w przypadku rzeczywistego zapotrzebowania rynku pracy na ich absolwentów. Chcemy bowiem jak najlepiej przygotować kadry specjalistów na miarę potrzeb Zjednoczonej Europy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą ofertą, a następnie na studia do Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Rektor

Prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka

Podstawy prawne działalności uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu powstała na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 385
z późniejszymi zmianami). Decyzją Ministra Edukacji Narodowej została wpisana 23 grudnia 1996 r. do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 105. Założycielem Uczelni jest prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka. Zasady funkcjonowania Uczeni regulują statut oraz regulamin studiów.

Ogólna charakterystyka studiów

Uczelnia prowadzi studia magisterskie i licencjackie na kierunku Ekonomia, inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także studia licencjackie na kierunkach Administracja, Politologia, Fizjoterapia i Kosmetologia. Studia inżynierskie trwają 7 semestrów natomiast studia licencjackie trwają 6 semestrów. Absolwenci mają możliwość kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich trwających 2 lata