>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 22 (2/2010)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 22 (2/2010)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 22 (2/2010)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

Chapter 1
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PART

Henryk Maciołek, Anetta Zielińska, Tadeusz Domaradzki
Wykorzystanie serwatki technologicznej z przemysłu mleczarskiego
The use of whey issued from the dairy industry technology
Wojciech Kozik, Mirosław Czapka, Violetta Kozik
Żywienie a proces starzenia. Część 1
Nutrition and ageing process. Part 1
Henryk Maciołek, Anetta Zielińska, Tadeusz Domaradzki
Ekstruzja odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego oraz jej efektywność prozdrowotna, paszowa i ekologiczna
Extrusion of the organic wastes from the agri-food industry and its pro-health, feed and ecological effectiveness
Józef Jagas
Bariery ekonomiczno-techniczne pozyskiwania energii ekologicznej
Economic and technical barriers of obtaining green energy
Bożena Gajdzik
Controlling w działalności środowiskowej instytucji samorządowych
Controlling in the environmental activities in the municipal organizations

Część druga
PRACE EMPIRYCZNE
Chapter 2
PRACTICAL PART

Włodzimierz Kotowski
Warianty procesowe wytwarzania biodiesla
Variants of the process of biodiesel production
Andrzej Kacprzak, Rafał Kobyłecki, Zbigniew Bis
Czysta energia elektryczna z węglowego ogniwa paliwowego
Clean electricity from the direct carbon fuel cell
Ryszard Wasielewski, Małgorzata Piechaczek
Zmiany parametrów jakościowych i struktury koksu wytworzonego w procesie odzysku zużytych jonitów w bateriach koksowniczych
Changes of quality parameters and structure of coke produced in the process of used ion exchange resins recovery in coke oven batteries
Henryk Fitko
Wykorzystanie kamery termowizyjnej do monitoringu wycieków substancji parowo-gazowych w oddziale węglopochodnych zakładów koksowniczych
Using a thermal imaging camera for monitoring leakages of vapour and gaseous substances
in the department of coal derivatives of a coking plant
Renata Przywarska, Jan Frelek, Jarosław Bojda
Czyste technologie węglowe na przykładzie PKE S.A. Elektrociepłowni Katowice
The clean coal technologies on the example of the Elektrocieplownia Katowice [a combined heat and power plant]
Marcin Muszyński, Jan Mosio-Mosiewski
Ciecze jonowe i ich zastosowanie w otrzymywaniu estrów metylowych kwasów tłuszczowych oraz estrów wyższych alkoholi i kwasów tłuszczowych
Ionic liquids and their application in the synthesis of fatty acid methyl esters and higher alcohols and fatty acid, s esters

Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Chapter 3
ECOLOGICAL EDUCATION

Jolanta Cybulska, Eugeniusz Ćwięczek
Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży
Forming the pro-ecological behavior of children and youth
Józef Jagas
Teorie ekonomii a problem gospodarowania odpadami
Theories of economics and the problem of waste management
Renata Przywarska
Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem ochrony środowiska
Thermal utilisation of municipal waste considering environmental protection

Część czwarta
RECENZJE I INFORMACJE
Chapter 4
REVIEWS AND INFORMATION

Włodzimierz Kotowski
Austria wzorcem dla krajów Unii Europejskiej w energetycznym przetwórstwie stałej biomasy
Austria as a model for European Union countries in the energetic processing of solid biomass

Wskazówki dla autorów
Tips for the autors
 

" ŚRODOWISKO I ROZWÓJ " NR 22 (2 / 2010) POBIERZ STRESZCZENIE / SUMMARY

Wersja papierowa numeru 22 (2/2010) czasopisma "Środowisko i Rozwój" jest wersją pierwotną.