>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Journal of Economic and Technical Sciences > Archiwum > Nr 2/2010
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 2/2010

„Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" nr 2/2010


Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka

Spis treści
Contents

Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka

Analiza procesów konsolidacji polskiego sektora bankowego

The analysis of consolidation processes in Polish bank sector

Marcin Motnyk

Rynek wewnętrzny jako próba reformy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Internal market as a way of health care system reform

Jan Stachowicz

Wyzwania i kierunki zmian w zarządzaniu strategicznym współczesnymi przedsiębiorstwami i regionami

Challenges and changes directions in strategic management of contemporary enterprises and regions

Lilla Knop

Strategie współpracy - nowe wyzwania i możliwości

Cooperation strategies - new challenges and possibilities

Krzysztof Janik

Psychokulturowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem górniczym w okresie restrukturyzacji

Psycho-cultural aspects of mining company management during the restructuring period

Petr Šnapka

K problematice analýzy vlivu úrovně základních vstupních faktorů na EVA podniku

Questions resulting from analysis of elementary incoming factors affecting company EVA value

Henryk Dźwigoł

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego w warunkach XXI wieku

Restructuring of a service, trade and production company in the 21st century conditions

Bogusław Pieczyski

Wpływ czynników ograniczających na podejmowanie decyzji produkcyjnych i zysk przedsiębiorstwa

Effect of limiting factors on decision-making and profit production company

Włodzimierz Kotowski

Hydrokraking węgli kamiennych z próżniową pozostałością z destylacji ropy do paliw płynnych

Hydrocracking of hard coal together with petrochemical vacuum residue for the production of liquid fuels

Renata Przywarska

Zarządzanie gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie

Waste management in an enterprise

Maria Ślęzok

Materiały szkło-ceramika na bazie szkieł fluoroindowych

Glass-ceramic materials based on fluoroindate glasses

Edward Chrzan, Sławomir Kowalski

Programy, lojalność, emocje - czynniki wpływające na dokonywanie wyborów politycznych

Programs, loyalty, excitement - factors influencing the political choices

Mirosław Czapka, Urszula Kontny

Organizacja i finansowanie pomocy państwa w zakresie dożywiania w Polsce w latach 2006-2013

The organization and financing of state aid for supplementary feeding in the years 2006-2013

Łukasz Piętak

Recenzja książki pt. Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego od projektu do sprawozdania, red. Joanna M. Salachna

Book Review: Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego od projektu do sprawozdania, red. Joanna M. Salachna

"ZESZYTY EKONOMICZNE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I ADMINISTACJI W BYTOMIU" NR 2 / 2010 CZYTAJ STRESZCZENIE 

Wersja papierowa numeru 2/2010 "Zeszytów Ekonomicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" jest wersją pierwotną.