>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Zeszyty Prawnicze > Archiwum > z. 1 (2010)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

z. 1 (2010)

„Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu"


nr 1/2010 (9)

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc

Spis treści / Contents

Od redaktora

Editor's note

I. XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

I. Twenty years of the local government in Poland

Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak

Jednostki pomocnicze gminy w latach 1990-2010

Auxiliary Commune Entities in the years 1990-2010

Alicja Jochymczyk

Stosunki pracy pracowników samorządowych w okresie 20 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Employment relationships of the local authorities' employees within 20 years of functioning of the local government

Andrzej Szewc

Komisje samorządowych organów stanowiących w latach 1990-2010

The Committees of the local government authorities in the period of 1990-2010

II. Problemy współczesnej administracji

II. Issues of the contemporary administration

Grażyna Manjura-Niśkiewicz

Globalizacja i społeczeństwo informacyjne szansą czy zagrożeniem dla administracji publicznej XXI wieku?

Globalization and information society - a chance or a threat to the public administration in the 21st century?

Gerard Kuźnik

Model administracji XXI wieku

Model of administration of the 21st century

III. Administracja Województwa Śląskiego w okresie międzywojennym

III. Administration of the Silesian Voivodship in the interwar period

Antoni Molenda

Powołanie, struktura i likwidacja powiatu ziemskiego z siedzibą w Rudzie w latach 1922-1924

Formation, structure and liquidation of the country district based in Ruda in years 1922-1924

Janusz Mikitin

Podstawy prawne utworzenia autonomicznej Policji Województwa Śląskiego (1922-1939)

Legal principles of the formation of autonomous Silesian Voivodeship Police (1922-1939)

Janusz Mikitin

Odrębność Policji Województwa Śląskiego od struktur Policji Państwowej

Separation of the Silesian Voivodeship Police from the structures of National Police

IV. Bezpieczeństwo publiczne

IV. Public security

Mirosław Czapka, Antoni Molenda

Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i współpracy policyjnej państw w strukturach wspólnotowych Europy w latach 1951-2008. Część II

Problems related to the internal security and police cooperation of the countries in the community structures of Europe in years 1951-2008. Part II

Paweł Łabuz

Profile działalności zorganizowanych grup przestępczych

Profiles of activity of organized criminal groups

 "ZESZYTY PRAWNICZE" - STRESZCZENIE / SUMMARY CZYTAJ CAŁOŚĆ 

Wersja drukowana numeru 1/2010 (9) "Zeszytów Prawnicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" jest wersją pierwotną.