>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Nowy numer
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nowy numer

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 24 (2012)

 

Część 1

Prace teoretyczne i metodologiczne

Chapter 1

Theoretical and methodological part

 

Mirosław Czapka, Alicja Jochymczyk

Prawne aspekty stosowania pestycydów a jakość zdrowotna żywności

Legal aspects of using pesticides and the wholesome quality of food

 

Danuta Hilse, Jan Kapała, Czesław Olczak

Metodyczne aspekty bilansowania emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładu koksowniczego

Methodical aspects of balancing the emission of air pollutants at coke plant

 

Danuta Hilse, Jan Kapała, Jan Pałasz

Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza z kotłów z rusztem stałym

Methods for reduction of air pollutants emission from boilers with immovable grid

 

Grzegorz Łabojko, Sławomir Stelmach, Olaf Piotrowski

Membranowe metody separacji wodoru z gazów procesowych

Membrane methods of hydrogen separation from process gases

 

Mirosława Marzena Nowak

Wykorzystanie energii geotermalnej z uwzględnieniem województwa łódzkiego

Renewable uses of geothermal energy in Łódź Voivodeship

 

Krzysztof Pikoń

EPI – system środowiskowej informacji produktowej

Environmental Product Information

 

Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Anna Podgrudna

Modelowanie ekologistyki odpadów komunalnych w gminie z wykorzystaniem oceny cyklu życia

Modeling of municipal waste ecologistics in communes using life cycle assessment

 

Część 2

Prace empiryczne

Chapter 2

Practical part

 

Piotr Babiński, Olaf Piotrowski

Wykorzystanie odpadowego ditlenku węgla w procesie syntezy metanolu

The utilization of waste carbon dioxide in methanol synthesis process

 

Krzysztof Karasiak, Krzysztof Jastrząb

Badania laboratoryjne adsorpcji par rtęci w stałym złożu sorbentu

Laboratory studies of mercury adsorption in a fixed bed of sorbent

 

Włodzimierz Kotowski

Niebawem ruszy produkcja samochodów z ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem

Commercial production of hydrogen fuel cell cars will be started soon

 

Anetta Zielińska, Henryk Maciołek, Tadeusz Domarecki

Oddziaływanie strefowe emitorów chemiczno-fizycznych i leja depresyjnego Zagłębia Górnictwa Energetycznego Bełchatów na środowisko przyrodnicze

The zonal impact of chemical-physical emitters and the cone of depression of the Bełchatów Mining Power Station on the environment

 

Jan Mosio-Mosiewski, Hanna Nosal, Dorota Stańczyk

Badania nad odśluzowaniem oleju lniankowego

Research on degumming Camelina sativa oil

 

Katarzyna Wójcik, Sebastian Lepszy

Wykorzystanie spalin z turbiny gazowej jako źródła ciepła do procesu usuwania CO2 w parowej elektrowni węglowej

The utilization of flue gas from gas turbine as a heat source for CO2 capture in steam coal power plants

 

Część 3

Edukacja ekologiczna

Chapter 3

Ecological education

 

Jan Kaźmierski

Ochrona środowiska w rozwoju regionalnym a logistyka

Environmental protection in regional development and logistics

 

Anetta Zielińska, Henryk Maciołek, Tadeusz Domarecki

Chemiczno-toksyczne oddziaływanie kadmu na środowisko przyrodnicze

Chemical-toxic effects of cadmium on the natural environment

 

Część 4

Komunikaty i Recenzje

Chapter 4

Messages and reviews

 

Mohamed Alwaeli

Odzysk i recykling opakowań szklanych w Polsce

Recovery and recycling of glass packaging

 

Aleksander Sobolewski, Sławomir Stelmach, Olaf Piotrowski

Technologie IChPW wytwarzania adsorbentów węglowych dla celów ochrony środowiska

ICHPW production technologies of carbon adsorbents for environmental protection

 

Maria Ślęzok

Zarys zastosowania tlenu, ozonu i ditlenku węgla w oczyszczaniu ścieków przemysłowych

An outline of oxygen, ozone and carbon dioxide applications in industrial wastewater treatment

 

Ryszard Wasielewski, Krzysztof Głód

Testy energetyczno-emisyjne współspalania lignocelulozy pohydrolitycznej z węglem kamiennym

Energy-emission tests of hydrolytic lignine and coal co-combustion

 

Renata Przywarska

Recenzja publikacji: Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik, Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego

 

Wskazówki dla autorów

Tips for the autors

 

ŚRODOWISKO I ROZWÓJ" NR 24 (2011) POBIERZ STRESZCZENIE / Abstract

Wersja papierowa numeru 24 (2012) czasopisma „Środowisko i Rozwój” jest wersją pierwotną.