>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Journal of Economic and Technical Sciences > Nowy numer
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nowy numer

„Journal of Economic and Technical Sciences" nr 5 (2012)

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka


Spis treści
Contents

 

Wprowadzenie

Introduction

 

Mirosław Czapka, Krzysztof Janik

Znaczenie związków zawodowych jako partnerów społecznych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw

The importance of trade unions as social partners in the restructuring process of enterprises

 

Olga Jabłonko

Etyka i jej rola w public relations

Ethics and its role in public relations

 

Stanisław Karweta, Bronisław Wyżgolik

Trendy zmian w środowisku na podstawie wybranych wskaźników

The trends in environmental changes based an selected factors

 

Barbara Klimas

Konkurencyjność gospodarki a polityka społeczna państwa

Competitiveness of economy versus state social policy

 

Artur Michałowski

Ekologiczne uwarunkowania zarządzania zrównoważonym rozwojem

Ecological determinants of sustainable development management

 

Katarzyna Olesiak

Aktywność zawodowa kobiet a brak równowagi między pracą a życiem osobistym

Economic activity of women and lack of balance between work and personal life

 

Łukasz Piętak

The regional policy of the European Union 1989-2013

Polityka regionalna Unii Europejskiej 1989-2013

 

Renata Przywarska

Energia ze źródeł odnawialnych (OŹE) a ochrona środowiska i energia atomowa

Energy from renewable sources (RES) and environmental protection and nuclear energy

 

Maria Ślęzok

Szkła wieloskładnikowe oparte na metalach ciężkich domieszkowane pierwiastkami

ziem rzadkich dla zastosowań w optoelektronice

Multicomponent glasses based on heavy metals doped with rare-earth elements

for optoelectronic use

 

Maria Ślęzok

Wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako wynik liberalizacji przepływów kapitałowych

Increase in foreign direct investments as a result of the liberalization of capital flows

 

Wytyczne dla Autorów

 

Journal of Economic and Technical Sciences” nr 5 (2012) POBIERZ STRESZCZENIE / Abstract

Wersja papierowa numeru 5 (2012) Journal of Economic and Technical Sciences” jest wersją pierwotną.