>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Zeszyty Prawnicze > nowy numer
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

nowy numer

Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu"

nr 12 (2012)

 

 

Od redaktora

From the Editor

 

Alicja Jochymczyk, Mirosław Czapka

Odpowiedzialność pracownicza osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach kierowniczych (cz. II)

Employee responsibility of persons employed in local government units in managerial positions (part II)

 

Tomasz Gzela

Cywilna i finansowa odpowiedzialność członków korpusu służby cywilnej

The civil and financial liability of members of the civil service

 

Agnieszka Grzesiok-Horosz

Ochrona baz danych

Protection of databases

 

Piotr Horosz

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

Prevention of unfair business-to-consumer commercial practices

 

Bartłomiej Jochemczyk

Charakter prawny propozycji układowych i układu w postępowaniu upadłościowym

The legal nature of arrangement proposals and arrangements in bankruptcy proceedings

 

Igor Kaspruk, Natalia Gmurkowska

Rozwój programów oszczędzania energii na poziomie lokalnym – realna droga wyjścia Ukrainy z kryzysu energetycznego

The development of energy-saving programs at the local level – Ukraine’s real way out of the energy crisis

 

Magdalena Kazimierska

Autonomia prawa unijnego

The autonomy of EU law

 

Grażyna Manjura-Niśkiewicz

Racjonalizacja zatrudnienia w administracji publicznej i jej cele

The rationalization of employment in public administration and its objectives

 

Bartłomiej Pocztowski

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych – specyfika i funkcjonowanie

European Economic Interest Grouping – specificity and functioning

 

Tadeusz Ratuszyński

Transformacja ekonomiczna górnictwa węgla kamiennego w Polsce, jej efekty i perspektywy na przyszłość

The economic transformation of the coal mining sector in Poland, its effects and perspectives for the future

 

Alicja Sawczuk

Księgi wieczyste w Polsce od XVI do XIX wieku

Land registries in Poland from the sixteenth to the nineteenth century

 

Andrzej Szewc

O potrzebie i kierunkach doskonalenia prawa samorządu terytorialnego

About the need and direction for improving local government laws

 

Ewa Weber

Aspekty prawno-organizacyjne kształtowania etycznych zachowań urzędników

The legal-organizational aspects in shaping the ethical behavior of civil servants

 

"ZESZYTY PRAWNICZE" - STRESZCZENIE / SUMMARY CZYTAJ CAŁOŚĆ 

Wersja drukowana numeru 12 (2012) "Zeszytów Prawniczych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" jest wersją pierwotną.