>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Journal of Economic and Technical Sciences > Archiwum > Nr 1-2 2006
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 1-2 2006

"Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych"

 

Spis treści

Redaktor Naukowy: prof. WSEiA dr hab. Maciej Miszewski

Maciej Miszewski Wstęp

1. Mieczysław Syrek, Kluczowa rola wyższej ekonomicznej efektywności i przedsiębiorczości w realizacji założeń transformacji
    polskiej gospodarki

2. Alina Warzecha-Wocka, Strategiczne uwarunkowania rozwoju małych firm w Polsce

3. Janina Obłączek, Społeczne uwarunkowania restrukturyzacji sektorowej

4. Bożena Gajdzik, Sytuacja na rynku hutniczym w kraju i na świecie. Prognozy, zmiany, statystyka

5. Mariusz Zieliński, Możliwości ograniczenia bezrobocia według dominujących kierunków głównego nurtu myśli ekonomicznej

6. Mirosław Czapka, Urszula Kontny, Wydatki z budżetu państwa na świadczenia emerytalne żołnierzy zawodowych
    w latach 1990-2002

7. Bożena Gajdzik, Nowoczesne zarządzanie gminą a jej wizerunek - podstawowe elementy systemu tożsamości wizualnej

8. Damian Kocot, Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem

9. Bogusław Jędrzejas, Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie placówką służby zdrowia

10. Dobrosław Jonszta, Podatki pośrednie w Szwecji w latach 2000-2001

11. Urszula Zagóra-Jonszta, Sylwetki wielkich ekonomistów: Adam Smith (1723-1790)

"ZESZYTY NAUKOWE KATEDRY NAUK EKONOMICZNYCH" NR 1-2/2006. POBIERZ STRESZCZENIE / SUMMARY