>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Journal of Economic and Technical Sciences > Archiwum > Nr 1-2/2002
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 1-2/2002

"Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych"

Spis treści

Redaktor Naukowy: prof. WSEiA dr hab. Maciej Miszewski

1. Urszula Zagóra-Jonszta, Sylwetki wielkich ekonomistów - Sir William Petty (1623-1687)

2. Adam Proń, Analiza funkcjonowania systemu bilansowania sald (cash pool) na gruncie polskiego prawa

3. Maciej Miszewski, Prywatyzacja jako strategia restrukturyzacji makroekonomicznej - przypadek Polski

4. Barbara Piontek, Ocena i perspektywy polskich reform i procesów integracyjnych z Unią Europejską z punktu urzeczywistnienia
    rozwoju zrównoważonego i trwałego

5. Bożena Gajdzik, Normy ISO wstępem do zarządzania jakością w gminach

6. Katarzyna Gabryś, Tendencje integracyjne w Ameryce Łacińskiej

7. Leszek. K. Miszewski, Wpływ bieżących zmian przepisów podatkowych na sytuację małych przedsiębiorstw

8. Magdalena Horak, Problemy rozwoju energetyki w dobie globalizacji

9. Mirosław Czapka, Kształtowanie osobowości menedżerów dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem

10. Izabella Stenerowska-Streb, Klasyfikacja franchisingowej metody ekspansji gospodarczej