>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Journal of Economic and Technical Sciences > Archiwum > Nr 1-2/2008
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 1-2/2008

"Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych"


„Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych" nr 1-2/2008


Redaktor Naukowy: prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka

Spis treści

Mirosław Czapka, Wstęp

1. Mirosław Czapka, Janusz Klisiński, Michał Maria Wójcicki, Związek procesów sanacyjnych (ich zakresu, form i skutków) z celami polityki ekonomicznej

2. Mirosław Czapka, Janusz Klisiński, Michał Maria Wójcicki, Upadłość jako instytucja prawna w procesie sanacyjnym polityki gospodarczej

3. Mirosław Czapka, Janusz Klisiński, Michał Maria Wójcicki, Polityka gospodarcza
    a dylematy polskiej bankowości jako instytucji zaufania publicznego w latach 2004-2008

4. Maciej Miszewski, Ewolucja polityki dywidendowej Skarbu Państwa wobec własnych spółek jednoosobowych i jej konsekwencje

5. Mirosław Czapka, Janusz Klisiński, Tchon Li, Współdziałanie państwa i małego biznesu jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Republiki     Białorusi

6. Mirosław Czapka, Janusz Klisiński, Julia Własiuk, Analiza i ocena współpracy transgranicznej na przykładzie polsko-białoruskich euroregionów

7. Magdalena Horak-Szyla, Petr Šnapka, Wyzwania rynku pracy w dobie globalizacji

8. Barbara Klimas, Petr Šnapka, Przemiany współczesności jako wyzwanie dla europejskiego welfare state

9. Dorota Kot1orz, Socio-economic consequences of the unemployment

10. Ewa Jabłońska-Kośmider, Petr Šnapka, Kierunki działań usprawniających system monitoringu w małych i średnich przedsiębiorstwach

11. Xenie Łukoszová, Zakupy zaopatrzeniowe drogą elektroniczną E-Procurement i aukcje elektroniczne                                                 

" ZESZYTY NAUKOWE KATEDRY NAUK EKONOMICZNYCH" NR 1-2 2008  POBIERZ STRESZCZENIE / SUMMARY