>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 10 (2/2004)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 10 (2/2004)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 10 (2/2004)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Jan Mikoś, Ekogospodarka jako układ zrównoważony synergicznie
Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZOBACZ
2. Barbara Piontek, Znaczenie kształtowania świadomości zintegrowanej dla cywilizacji informacyjnej
3. Marek Klimek, Zasady lokalnej gospodarki samorządowej w aspekcie uwarunkowań prawnych rozwoju lokalnego
4. Urszula Kontny, Mirosław Czapka, Rola menedżerów w kształtowaniu postaw proekologicznych w przedsiębiorstwie
5. Katarzyna Kałuża, Zagadnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie rozwoju lokalnego
6. Anna Marek-Bieniasz, Świadomość ekologiczna - czym jest i jak się kształtuje

Część druga
PRACE EMPIRYCZNE

1. Włodzimierz Kotowski, Przetwarzanie odpadów komunalnych oraz przemysłowych do ciepła, energii elektrycznej i metanolu na Śląsku
2. Marek Cybulski, Edyta Sierka, Biologiczne współzależności i wskaźniki środowiskowe oraz ich praktyczne zastosowanie dla potrzeb ekoaudytów
    i systemów zarządzania środowiskowego
3. Ryszard Wasielewski, Sławomir Stelmach, Możliwości zastosowania procesu pirolizy do termicznej utylizacji opakowań wielowarstwowych
4. Bogumiła Latkowska, Aleksander Sobolewski, Oczyszczanie ścieków przemysłowych z zanieczyszczeń pestycydowych
5. Halina Pyta, Ilona Tkocz, Analiza zmian zanieczyszczenia powietrza w Bytomiu w latach 1994-2003
6. Sylwia Pomierny, Iwona Łukasik, Michał Kotysa, Zanieczyszczenie metalami ciężkimi parków miejskich Sosnowca

Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Marcin Howaniec, Małgorzata Łaszczyca, Andrzej Misiołek, Jolanta Kamecka-Krupa, Realizacja ścieżki edukacyjnej „edukacja ekologiczna" w szkołach     gimnazjalnych i pozagimnazjalnych
2. Mirosław Kręciała, Edukacyjne walory terenów poprzemysłowych konurbacji górnośląskiej na przykładzie północno-zachodniej części Świętochłowic
3. Edyta Sierka, Wojciech Sierka, Prezentacja tematyki wybranych zajęć terenowych na obszarze rezerwatu przyrody „Dolina Żabnika" (edukacja na rzecz     zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska)

Część czwarta
Recenzje i informacje

1. Instrukcja streszczenia artykułu na konferencję Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska
2. Instrukcja artykułu przeznaczonego do publikacji