>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 11 (1/2005)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 11 (1/2005)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 11 (1/2005)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Gabriela Woźniak, Barbara Tokarska-Guzik, Rozwój zrównoważony terenów miejsko-przemysłowych
2. Aleksandra Otręba, Rola regulacji prawnych dotyczących rachunkowości i ochrony środowiska dla kształtowania rozwoju zrównoważonego
    i trwałego
Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZOBACZ
3. Mirosław Czapka, Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego
4. Paweł Stanisław Czarnecki, Pojęcie „odpowiedzialność" w odniesieniu do problemu koegzystencji człowieka i przyrody
5. Wojciech Słomski, O tożsamość europejską
6. Mohamed Alwaeli, Korzyści ekonomiczne zastąpienia surowców pierwotnych surowcami wtórnymi
7. Vlasta Humlová, Michał Cervinka, Management (zarządzanie) w ruchu turystycznym

Część druga

PRACE EMPIRYCZNE

1. Dorota Burchart, Bogdan Panic, Remigiusz Sosnowski, Najlepsze dostępne techniki (BAT) dla procesu spiekania rud żelaza
2. Katarzyna Potoczna, Jedyne w Polsce stanowiska Euphorbia Epithymoides na Wyżynie Śląskiej
3. Izabella Franiel, Zmienność liści brzozy brodawkowatej Betula Pendula Roth. jako wskaźnik presji antropogenicznej na środowisko
4. Tatiana Wacławek, Leszek Król, Gospodarka wodno-ściekowa w hutach Kościuszko i Florian
5. Bronisław Wyżgolik, Ewa Surowiec, Krystian Tomys, Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie Raciborza

Część trzecia

EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Krystyna Moczia, Stan i źródła wiedzy nauczycieli i studentów pedagogiki województwa śląskiego o mikrointoksykacji metalami ciężkimi
2. Krystyna Słodczyk, Zmiany świadomości ekologicznej jako efekt nieformalnej edukacji ekologicznej w ochronie wód podziemnych
3. Alicja Barć, Stanisław Wika, Ochrona przyrody
4. Agnieszka Błońska, Agnieszka Kompała-Bąba, Stanisław Wika, Ochrona środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych i na studiach wyższych

Część czwarta
Recenzje i informacje

1. Jennifer Jackson „Biznes i moralność"- rec. Wojciech Słomski
2. Instrukcja streszczenia artykułu na konferencję Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska
3. Instrukcja artykułu przeznaczonego do publikacji