>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 12 (2/2005)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 12 (2/2005)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 12 (2/2005)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Jerzy Tymiński, Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska - wybrane problemy efektywności gospodarczej
2. Józef Szymczyk, Pozyskiwanie, przetwarzanie i użytkowanie energii to współcześnie podstawowe procesy działalności gospodarczej
3. Anna Kuczuk, Świadomość ekologiczna rolników a problem zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZOBACZ
4. Anna Kocot, Agnieszka Niedziela-Stępień, Zrównoważony rozwój jako szansa dla polskiej wsi
5. Agnieszka Kompała-Bąba, Agnieszka Błońska, Odnawialne źródła energii w Polsce
6. Ryszard Wasielewski, Aleksander Sobolewski, Sławomir Stelmach, Możliwości energetycznego wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów
7. Krzysztof Pikoń, Uwarunkowania wdrażania BAT jako elementu polityki ekorozwoju
8. Anna Kuczuk, Monika Grabowska, Aspekt wartości środowiska w problematyce kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa
9. Mirosław Czapka, Bezpieczeństwo i higiena pracy w wybranych gałęziach przemysłu spożywczego

Część druga

PRACE EMPIRYCZNE

1. Włodzimierz Kotowski, Bernhard Lücke, Przetwarzanie biomasy z wodą o parametrach nadkrytycznych do gazu wodorowego
2. Henryk Maciołek, Łukasz Juśkiewicz, Ocena biologiczno-chemiczna proekologicznych odpadów przy wydobyciu węgla brunatnego Bełchatowskiego Okręgu
    Przemysłowego dla produkcji zwierzęcej
3. Janusz Boss, Agnieszka Osiadacz-Kubiak, Ekonomiczne i ekologiczne czynniki decydujące o doborze urządzenia mieszającego i warunków jego pracy
4. Jerzy Raińczak, Jacek Zawistowski, Czyste techniki spalania - efektywność ekologiczna źródeł ciepła na paliwa stałe
5. Aleksandra Nadgórska-Socha, Ryszard Ciepał, Kumulacja metali ciężkich w siewkach sosny Pinus Sylvestris L., rosnących w glebie
    z najbliższego otoczenia Huty Katowice
6. Teresa Zaufal, Beata Babczyńska-Sendek Charakterystyka populacji Euphorbia Epithymoides L. ze stanowiska w Dąbrowie Górniczej Sikorce

Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Małgorzata Hordyńska, Wioletta Ocieczek, Etyka w ochronie środowiska - nowe kierunki w budowaniu samoświadomości ekologicznej młodego człowieka
2. Barbara Grabowska, Zainteresowania przyrodnicze miejskich i wiejskich dzieci przedszkolnych
3. Zbigniew Jakubczyk, Anna Kuczuk, Grażyna Skibińska, Świadomość ekologiczna młodzieży na przykładzie gimnazjum nr 1 w Nysie

Część czwarta
Recenzje i informacje

1. Instrukcja streszczenia artykułu na konferencję Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska
2. Instrukcja artykułu przeznaczonego do publikacji