>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 13 (1/2006)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 13 (1/2006)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 13 (1/2006)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Anna Marek-Bieniasz, Człowiek i jego wartości w dobie ekorozwoju
2. Mirosława Marzena Nowak, Łukasz Juśkiewicz, Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce
3. Andrzej Czaplicki, Ryszard Wasielewski, Biomasa jako surowiec dla konwersji energetycznej
4. Anna Błaszak-Gawlik, Wykorzystanie osadu ściekowego do produkcji ciepła i energii elektrycznej
5. Bogumiła Latkowska, Wybrane aspekty ochrony środowiska w oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych oraz uciążliwych ścieków     przemysłowych
6. Katarzyna Kałuża, Integracja w handlu dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw detalicznych

Część druga

PRACE EMPIRYCZNE

1. Włodzimierz Kotowski, Węglem można już zastąpić ropę w produkcji paliw płynnych
2. Tomasz Zagórski, Ryszard Wasielewski, Rafał Bigda, Wybrane zagadnienia systemów „life extension" wykładzin ogniotrwałych w kotłach      fluidalnych
3. Sławomir Stelmach, Ryszard Wasielewski, Możliwości zastosowania procesu pirolizy do utylizacji zużytych opon samochodowych
4. Halina Pyta, Piotr Dymecki, Wykorzystanie próbników pasywnych w monitoringu powietrza
5. Henryk Maciołek, Edyta Pancer, Możliwość wykorzystania gospodarczego hydromechanicznych nośników energii odnawialnej w „małych     elektrowniach wodnych" na rzece Czarnej powiatu koneckiego
6. Maria Król, Katarzyna Liebich, Edyta Sierka, Stan aktualny i perspektywy ochrony cennych przyrodniczo obszarów w sąsiedztwie dawnej „Huty     Katowice"
7. Iwona Łukasik, Aleksandra Nadgórska-Socha, Sylwia Pomierny, Anna Lipka, Zawartość barwników asymilacyjnych jako wskaźnik zaburzeń     procesów fizjologicznych u roślin w strefie oddziaływań elektrociepłowni „Halemba"
8. Agnieszka Bąbelewska, Zanieczyszczenie metalami ciężkimi parku krajobrazowego „Stawki" koło Częstochowy
9. Barbara Majchrzak, Ewa Witkowska, Walory florystyczne kompleksów i pasm skalnych okolic Podlesic (Wyżyna Częstochowska)
    a oddziaływanie człowieka
10. Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Emilia Czechowska, Najciekawsze drzewa pomnikowe powiatu zawierciańskiego
11. Gabriel Tobor, Współpraca gmin i powiatów w zakresie rozwiązywania problemów ekologicznych na przykładzie Radzionkowa i Bytomia

Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Bożena Gajdzik, Świadomość ekologiczna społeczności lokalnych - charakterystyka wybranych narzędzi i instrumentów oddziaływania władzy     lokalnej na postawy i poglądy mieszkańców
2. Magdalena Dróżdż-Korbyla, Problemy gospodarki odpadami stałymi w świadomości uczniów gimnazjów

Część czwarta
RECENZJE I INFORMACJE

1. Instrukcja streszczenia artykułu na konferencję Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska
2. Instrukcja artykułu przeznaczonego do publikacji