>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 14 (2/2006)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 14 (2/2006)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 14 (2/2006)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Michał Domagała, Rola odnawialnych źródeł energii w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego - aspekt prawny
2. Henryk Maciołek, Mirosława Marzena Nowak, Słoma - źródło energii odnawialnej
3. Włodzimierz Kotowski, Innowacje technologiczne uefektywniają ogniwa fotowoltaiczne
4. Mirosława Marzena Nowak, Łukasz Juśkiewicz, Biomasa źródłem energii odnawialnej
5. Mohamed Alwaeli, Wykorzystanie niektórych odpadów komunalnych jako substytutów surowców pierwotnych w aspekcie ochrony środowiska

Część druga
PRACE EMPIRYCZNE

1. Włodzimierz Kotowski, Obniżka energochłonności starego budownictwa mieszkaniowego poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych

2. Tomasz Zagórski, Ryszard Wasielewski, Redukcja emisji-tlenków azotu z dużych instalacji energetycznych metodą reburningu

3. Katarzyna Matuszek, Kotły c.o. małej mocy na paliwa stałe - wpływ na zanieczyszczenie środowiska

4. Romuald Kucy, Bogdan Panic, Zamiana kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownie opalane gazem, na przykładzie osiedla     mieszkaniowego Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaroszowcu

5. Sławomir Stelmach, Ryszard Wasielewski, Badania wpływu suszenia i warunków przechowywania komunalnych osadów ściekowych na ich     parametry energetyczne

6. Ryszard Wasielewski, Piotr Hrycko, Jerzy Raińczak, Badania zgazowania odpadów z przesiewania kompostu

7. Justyna Amborska, Leszek Król, Zasolenie wód rzeki Gostyni w latach 1991-2003

8. Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Różnorodność florystyczna użytkowanych gospodarczo borów sosnowych


Część trzecia

RECENZJE I INFORMACJE

1. Instrukcja streszczenia artykułu na konferencję Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska
2. Instrukcja artykułu przeznaczonego do publikacji