>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 15 (1/2007)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 15 (1/2007)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 15 (1/2007)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Klaudia Wójtowicz, Przedsiębiorstwo wobec koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego
Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZOBACZ
2. Jarosław Zuwała, Piotr Hrycko, Tomasz Zagórski, Współspalanie biomasy w energetyce zawodowej - uwarunkowania technologiczne, organizacyjne
    i prawne
3. Włodzimierz Kotowski, Elektrownie na bazie zgazowania węgla trzeba dziś budować w skojarzeniu z produkcją paliw płynnych
4. Renata Przywarska, Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako źródło energii

Część druga
PRACE EMPIRYCZNE

1. Włodzimierz Kotowski, Katarzyna Matuszek, Przetwarzanie odpadowej gliceryny z wytwórczości biodesla do metanolu
2. Izabella Franiel, Joanna Orzołek, Rekultywacja jako sposób zagospodarowania odpadów poprzemysłowych
3. Edyta Sierka, Damian Chmura, Problem gatunków inwazyjnych i ekspansywnych w leśnych rezerwatach przyrody Wyżyny Śląsko-Krakowskiej

Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Krystyna Kubica, Produkcja energii w sektorze gospodarki komunalnej - bezpieczeństwo ekologiczne i akceptacja społeczna
2. Krystyna Moczia, Joanna Godawa, Stan wiedzy mieszkańców Śląska na temat energetyki

Część czwarta

Recenzje i informacje

1. Instrukcja streszczenia artykułu na konferencję Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska
2. Instrukcja artykułu przeznaczonego do publikacji