>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 16 (2/2007)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 16 (2/2007)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 16 (2/2007)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Ryszard Wasielewski, Wojciech Ociepka, Technologie termochemicznej konwersji odpadów
2. Mohamed Alwaeli, Korzyści oraz analiza kosztów recyklingu odpadów komunalnych
3. Natalia Ciuruś, Ocena efektywności oczyszczania próbek olejów przepracowanych zawierających PCB
4. Krzysztof Pikoń, Hierarchiczny i zintegrowany model gospodarki odpadami

Część druga
PRACE EMPIRYCZNE

1. Włodzimierz Kotowski, Miejskie elektrociepłownie sprzężone z rolniczymi biogazowniami
2. Katarzyna Matuszek, Współspalanie węgla z biomasą
3. Małgorzata Wzorek, Paliwo z osadów ściekowych
4. Włodzimierz Kotowski, Rozwój produkcji biopaliw w Unii Europejskiej
Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ZOBACZ część 1
ZOBACZ część 2
5. Ryszard Wasielewski, Sławomir Stelmach, Ocena możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach pyłowych
6. Bogumiła Latkowska, Usuwanie zanieczyszczeń z wód odciekowych pochodzących ze składowiska odpadów po produkcji pestycydów
7. Bożena Gajdzik, Wybrane zagadnienia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gliwic

Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Henryk Fitko, Bogumiła Latkowska, Przenośne sztuczne lodowiska a ochrona środowiska
2. Monika Bogdanowicz, Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Monika Gliwa, Magdalena Rybak, Internet jako źródło informacji o ochronie środowiska

Część czwarta

Recenzje i informacje

1. Instrukcja streszczenia artykułu na konferencję Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska
2. Instrukcja artykułu przeznaczonego do publikacji