>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 17 (1/2008)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 17 (1/2008)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 17 (1/2008)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Anna Kuczuk, Dorota Anders, Gospodarka odpadami w rolnictwie zrównoważonym środowiskow
2. Izabella Franiel, Anna Błocka, Anna Cieplok, Wybrane parametry gospodarki odpadami na tle kraju w latach 2000 i 2004
3. Andrzej Czaplicki, Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji CO2 - uwarunkowania dla krajowego przemysłu koksowniczego
4. Wilhelm Jan Tic, Oczyszczanie ścieków wodnych z przemywania produktów kondensacji aldolowej 2-metylopropanalu
5. Jan. J. Hycnar, Tomasz Józefiak, Brykietowanie odpadów drobnoziarnistych

Część druga
PRACE EMPIRYCZNE

1. Andrzej Wyciślik, Pobieranie próbek środowiskowych do badań składu chemicznego - praktyczne wskazówki i źródła błędów
2. Mirosława Marzena Nowak, Gospodarka odpadami na przykładzie firmy „Agropharm" S.A. w Tuszynie
3. Dorota Burchart-Korol, Ograniczanie odpadów w hutnictwie żelaza i stali
4. Włodzimierz Kotowski, Termiczne przetwarzanie osadów ściekowych z odpadami komunalnymi do energii elektrycznej i ciepła użytkowego
5. Jan Mosio-Mosiewski, Marcin Muszyński, Wytwarzanie biopaliw z różnych surowców tłuszczowych\
6. Alicja Klimek, Iwona Kłosok-Bazan, Janusz Pospolita, Badanie efektywności usuwania związków azotowych w oparciu o proces częściowej nitryfikacji
7. Włodzimierz Kotowski, Katarzyna Matuszek, Fabryka celulozy oraz papieru sprzężona z syntezą metanolu i wytwórczością energii elektrycznej


Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Elżbieta Buchcic, Edukacja możliwością kształtowania świadomości ekologicznej
Kolumna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ZOBACZ
2. Jan Nadziakiewicz, Katarzyna Janusz, Oddziaływanie energetyki i powstających odpadów na środowisko naturalne
3. Renata Przywarska, Termiczne przekształcanie odpadów w aspekcie ochrony środowiska
4. Anna Strumińska-Doktór, Kształtowanie świadomości ekologicznej podstawą zarządzania gospodarką odpadami


Część czwarta
RECENZJE I INFORMACJE

1. Instrukcja streszczenia artykułu na konferencję Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska
2. Instrukcja artykułu przeznaczonego do publikacji

"ŚRODOWISKO I ROZWÓJ" NR 17 (1/2008) POBIERZ STRESZCZENIE / SUMMARY