>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > nr 18(2/2008)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

nr 18(2/2008)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 18 (2/2008)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Sławomir Stelmach, Ryszard Wasielewski, Wymagania formalne w zakresie wykorzystania ubocznych produktów współspalania biomasy
    z węglem do produkcji betonu
2. Andrzej Czaplicki, Współczesne metody przygotowania wsadu węglowego przed koksowaniem
3. Jan Mosio-Mosiewski, Marcin Muszyński, Hanna Nosal, Marek Warzała, Nowe możliwości wytwarzania biopaliw oraz biodegradowalnych środków smarowych 
    w oparciu o surowce oleochemiczne

    Kolumna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZOBACZ
4. Marian Spadło, Rozwój produkcji epichlorohydryny na bazie odnawialnego surowca
5. Henryk Maciołek, Mirosława Marzena Nowak, Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego z uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego
    i mleczarskiego

6. Wojciech Kozik, Grzegorz Labus, Violetta Kozik, Krystyna Jarzembek, Promieniowanie elektromagnetyczne a zdrowie człowieka

Część druga
PRACE EMPIRYCZNE

1. Włodzimierz Kotowski, Przetwarzanie odpadowego CO2 do metanolu oraz syntetycznej ropy
2. Anna Król, Zestalanie pogalwanicznych osadów ściekowych
3. Stanisław Karweta, Składowanie osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków w PPH POCH S.A. Uwarunkowania eksploatacyjne i ekologiczne
4. Łukasz Biłos, Katarzyna Szwedziak, Ocena mieszaniny niejednorodnej z biomasą za pomocą komputerowej akwizycji obrazu
5. Mirosława Marzena Nowak, Możliwości uprawy roślin energetycznych w województwie łódzkim
6. Ryszard Wasielewski, Katarzyna Matuszek, Testy energetyczno-emisyjne współspalania odpadów gumowych z węglem w kotle małej mocy
7. Włodzimierz Kotowski, Elektrociepłownie zapewniają efektywne wykorzystanie surowców energetycznych i obniżkę gazów cieplarnianych

Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Agnieszka Kompała-Bąba, Agnieszka Błońska, Odnawialne źródła energii w programach nauczania szkół ponadgimnazjalnych oraz studiów wyższych     na kierunkach biologia i ochrona środowiska
2. Dorota Anders, Kompostowanie odpadów a ochrona środowiska
3. Robert Wieszała, Andrzej Wyciślik, Identyfikacja zanieczyszczeń powstających podczas eksploatacji pojazdów w aspekcie ochrony środowiska

Część czwarta
RECENZJE I INFORMACJE

1. Instrukcja streszczenia artykułu na konferencję Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska
2. Instrukcja artykułu przeznaczonego do publikacji

" ŚRODOWISKO I ROZWÓJ " NR 18 (2/2008) POBIERZ STRESZCZENIE / SUMMARY