>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 19 (1/2009)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 19 (1/2009)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 19 (1/2009)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Renata Przywarska, Odpady komunalne źródłem energii odnawialnej
Kolumna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachZOBACZ
2. Mohamed Alwaeli, Ocena efektywności recyklingu odpadów komunalnych
3. Krzysztof Pikoń, Emisja gazów cieplarnianych oraz sekwestracja węgla w gospodarce odpadami
4. Anna Błaszak-Gawlik, Wykorzystanie pomp ciepła jako alternatywnego źródła energii
5. Wojciech Kozik, Izabela Burda, Violetta Kozik, Krystyna Jarzembek, Energia wiatrowa
6. Dorota Burchart-Korol, Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze metalurgicznym - aspekty prawne

Część druga
PRACE EMPIRYCZNE

1. Grzegorz Łabojko, Sławomir Stelmach, Józef Popowicz, Krzysztof Słowik, Koncepcja wytwarzania wodoru z gazu koksowniczego
2. Izabella Franiel, Anna Błocka, Produkcja energii odnawialnej oraz źródła jej wykorzystania w Polsce w latach 2002-2006
3. Włodzimierz Kotowski, Synteza paliw silnikowych z biogazu
4. Ryszard Wasielewski, Sławomir Stelmach, Zbigniew Robak, Badania pirolizy odpadów ze strzępienia samochodów wycofanych z eksploatacji
5. Marek Tukiendorf, Łukasz Biłos, Wpływ właściwości fizycznych składników mieszaniny niejednorodnej na stopień zmieszania
6. Łukasz Biłos, Katarzyna Szwedziak, Ocena mieszaniny biomasy w postaci pellet z węglem typu ecomix przy wykorzystaniu analizy
    wagowej rozkładu trasera

7. Grzegorz Łabojko, Otrzymywanie formowanych adsorbentów węglowych do magazynowania wodoru i metanu

Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Bożena Gajdzik, Status lokalnej świadomości ekologicznej w zarządzaniu środowiskowym
2. Henryk Maciołek, Mirosława Marzena Nowak, Oddziaływanie chorobotwórcze i toksyczne niektórych osadów ściekowych na środowisko przyrodnicze
3. Jolanta Matusiak, Andrzej Wyciślik, Wpływ pyłu spawalniczego i gazów wydzielających się w procesach spawalniczych na organizm człowieka

Część czwarta
RECENZJE I INFORMACJE

1. Instrukcja streszczenia artykułu na konferencję Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska
2. Instrukcja artykułu przeznaczonego do publikacji

" ŚRODOWISKO I ROZWÓJ " NR 19 (1/2009) POBIERZ STRESZCZENIE / SUMMARY

Wersja papierowa numeru 19 (1/2009) czasopisma "Środowisko i Rozwój" jest wersją pierwotną.