>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Journal of Economic and Technical Sciences > Archiwum > Nr 1/2010
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 1/2010

„Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" nr 1/2010

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka

Spis treści
Contents

Mirosław Czapka
Wstęp
Introduction

Agnieszka Owczarczyk
Uwarunkowania ekonomiczno-prawne rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Economic conditions - legal development of small and medium-sized enterprises in Poland

Agnieszka Owczarczyk
Pomoc publiczna oraz inne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Public support and other forms of support small and medium-sized enterprises in Poland

Bogusław Pieczyski
Wpływ czynników ograniczających zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa na decyzje cenowe i produkcyjne
Impact of the factors limiting the capacity of a firm on pricing and production decisions

Henryk Dźwigoł
Controlling w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Controlling in the process of company management

Henryk Dźwigoł
Diagnoza systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa
Diagnosis of company organizational system

Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
The enterprise of the future management

Mirosław Czapka, Antoni Molenda
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych (ZWUS). Bombardier Transporation w Katowicach Polska Spółka z o.o. Udany przykład transformacji ekonomiczno-gospodarczej. Część II
Manufacturing establishments signaling devices (ZWUS). Bombardier Transportation Poland Ltd in Katowice.
A successful example of economic transformation and economics. Part II

Rafał Burdzik, Elżbieta Macioszek
Śląsk jako baza logistyczna Polski
Silesia as a Polish logistics base

Elżbieta Macioszek, Marcin Boszko, Grzegorz Sierpiński, Rafał Burdzik
Ocena warunków ruchu na jednym z głównych ciągów komunikacyjnym Dąbrowy Górniczej
Evaluation of traffic conditions on one of main rout in Dąbrowa Górnicza city

Barbara Klimas
Wspieranie pracy jako przejaw aktywności państwa w sferze społecznej
Supporting the work as a manifestation of the state's activity in the social sphere

Marcin Motnyk
Rynek a polski system ochrony zdrowia
Market and the Polish healthcare system

Iwonna Anna Pysznik, Bogusław Pieczyski
Kursy wybranych walut a kształtowanie się produktu krajowego brutto
Exchange rates of selected currency and the formation of gross domestic product

Włodzimierz Kotowski
Aktualny stan technologii oraz instalacji biopaliw silnikowych drugiej generacji
The current state of technology and the installation of biofuels second generation vehicles

Anna Kurzak
Analiza wykorzystania narzędzi merchandisingu sportowego na przykładzie Domex Tytan AZS Częstochowa
Analysis of the use of merchandising sporting tools, as an example: Domex Tytan AZS Częstochowa

Łukasz Piętak
Historia polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 1989-2013
The history of the regional policy of the European Union 1989-2013

Xenie Łukoszová
Industrial policy in the Czech Republic
Industrial policy in the Czech Republic

Petr Šnapka
Některé aspekty privatizačního procesu při transformaci „uhelného regionu"
Some aspects of the privatization process for the "coal region" transformation

Mariluce Paes de Souza, Carlos Machado de França, Theophilo Alves de Souza Filho
Alternativas para expansão do consumo de flores e folhagens tropicais
Alternatives to expanding tropical flowers and foliage consumption

Łukasz Piętak
Recenzja książki: Mieczysław Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii
Book Review: Mieczyslaw Nasiłowski, Market System. Fundamentals of micro- and macroeconomics

"ZESZYTY EKONOMICZNE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I ADMINISTACJI W BYTOMIU" NR  1 / 2010 CZYTAJ STRESZCZENIE 

Wersja papierowa numeru 1/2010 "Zeszytów Ekonomicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" jest wersją pierwotną.