>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Acta Bythoniensia > Archiwum > Nr 2.2007
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 2.2007

Spis treści czasopisma „Acta Bythoniensia" nr 2/2007

Redakcja naukowa: Mirosław Czapka, Antoni Molenda

Mirosław Czapka, Antoni Molenda
Wstêp

Część I
Problematyka międzynarodowa

1. Kazimierz Starzyk, Ekonomia polityczna transgranicznej współpracy gospodarczej

Część II
Narody i narodowości

1. Rafał Riedel, Hipokratyczna poprawność polityczna. Analiza zachowań wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku
2. Mariusz Cieślik, Zarys brytyjskiego systemu rządów parlamentarno-gabinetowych
3. Patrycja Salomea Pamuła, Imigranci chorwaccy w procesie integracji chorwackiego narodu i państwa
4. Wanda Bryndas, Mniejszości narodowe w Rumunii w procesie transformacji
5. Bogusław Gertruda, Stalin - ideolog czy pragmatyk władzy

Część III
Sprawy polskie

1. Józef Plewnia, Wiedza o słowiańskich powinowactwach świętej Jadwigi Śląskiej jako element edukacji politycznej
2. Mirosław Czapka, Antoni Molenda, Miejsce i rola hitlerowskich organizacji młodzieżowych Hitlerjugent i Bund Deutscher Mädel w procesie wychowania dzieci
    i młodzieży w rejencji katowickiej 1939-1945, cz. I
3. Robert Radek, Polityczne i prawne uwarunkowania rozwoju polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej po 1989 roku
4. Paweł Polok, Zarys rozwoju najważniejszych ośrodków edukacji w Rybniku

Część IV
Materiały

1. Ordunek Gorny (zapowiedź)

Część V
Recenzje

1. Jan Skórzyński, Marek Pernal, Gdy niemożliwe stało się możliwe. Kalendarium Solidarności 1980-89 - rec. Mirosław Czapka
2. Ryszard Frelek, Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych - rec. Antoni Molenda

 

„ACTA BYTHONIENSIA" NR 2/2007 (STRESZCZENIE) POBIERZ STRESZCZENIE / SUMMARY