>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 20 (2/2009)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 20 (2/2009)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 20 (2/2009)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE


1. Ryszard Wasielewski, Aleksander Sobolewski Odzysk odpadów polimerowych według danych
    z Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami
2. Krzysztof Pikoń, Krzysztof Gaska, Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w systemach
    gospodarki odpadami komunalnymi

    Kolumna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZOBACZ
3. Włodzimierz Kotowski, Elektrownie nowej generacji spełniające wymagania
    „czystych technologii węglowych"
4. Jolanta Telenga-Kopyczyńska, Radosław Lajnert, Uwalnianie zanieczyszczeń do powietrza będących efektem
    eksploatacji instalacji koksowniczych
5. Wilhelm Jan Tic, Joanna Guziałowska, Nowoczesne rozpuszczalniki i koalescenty farb i lakierów
    w świetle wymagań REACH

Część druga
PRACE EMPIRYCZNE

1. Włodzimierz Kotowski, Efektywna konwersja ciężkich produktów rafineryjnych do wodoru
    oraz energii elektrycznej
2. Jan Mosio-Mosiewski, Andrzej Robaszkiewicz, Janusz Nowicki,
    Badania nad technologią wytwarzania biodegradowalnych środków smarowych
3. Katarzyna Matuszek, Tomasz Iluk, Reaktor zgazowania biomasy stałej dla układu
    kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
4. Bogdan Panic, Zastosowanie odpadów tworzyw sztucznych w procesie wielkopiecowym
5. Aleksander Sobolewski, Piotr Hrycko, Katalityczna redukcja NOx w procesie spalania paliw stałych w kotłach małej mocy
6. Katarzyna Matuszek, Pomiar stężenia pyłu podczas badań kotłów c.o. małej mocy
7. Ryszard Wasielewski, Sławomir Stelmach, Termiczna konwersja odpadowych spojonych materiałów ściernych

Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Dorota Burchart-Korol, Efektywność energetyczna w hutnictwie żelaza i stali
2. Małgorzata Jagodzińska, Elżbieta Buchcic, Ekologiczna edukacja społeczeństwa
    w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii

Część czwarta
RECENZJE I INFORMACJE

Recenzje
Wskazówki dla autorów


" ŚRODOWISKO I ROZWÓJ " NR 20 (2 / 2009) POBIERZ STRESZCZENIE / SUMMARY

Wersja papierowa numeru 20 (2/2009) czasopisma "Środowisko i Rozwój" jest wersją pierwotną.