>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 21 (1/2010)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 21 (1/2010)

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 21 (1/2010)

Część pierwsza
PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

1. Lucjan Kamionka, Rozwój zrównoważony wyznacznikiem standardów
    w projektowaniu architektonicznym
2. Artur Michałowski, Usługi środowiska a ład gospodarczy
3. Łukasz Piętak, Fundusz Spójności jako przykład skutecznego wsparcia dla
    regionów problemowych
4. Bożena Gajdzik, Problemy informatyczne samorządów lokalnych w udostępnianiu
    informacji na temat środowiska i jego ochrony
5.
Marcin Pigłowski, Zanieczyszczenie i zapobieganie zanieczyszczeniom - przegląd wybranych podejść
6. Włodzimierz Kotowski, Rosnąca pozycja ciepłowniczych baterii słonecznych w Unii Europejskiej
7. Paweł Góras, Karolina Steindor, Anna Cieplok, Wybrane ograniczenia środowiskowe niektórych
    upraw roślin energetycznych w Polsce
8. Mirosława Marzena Nowak, Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
    z uwzględnieniem województwa łódzkiego

Część druga
PRACE EMPIRYCZNE

1. Włodzimierz Kotowski, Termochemiczne zgazowanie biomasy do ciepła użytkowego,
    energii elektrycznej oraz paliw silnikowych
2.
Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Marta Grabara, Galasy powstające na dębie
    i zasiedlające je owady
3.
Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Daria Korzonek, Występowanie widłakowych (Lycopodiaceae)
    na terenie województwa śląskiego
4.
Justyna Amborska, Leszek Król, Zanieczyszczenie wód podziemnych w rejonie byłych Zakładów
   Chemicznych „Tarnowskie Góry"

Część trzecia
EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Agnieszka Kompała-Bąba, Agnieszka Błońska, Problematyka roślin energetycznych
    w treściach przedmiotu odnawialne źródła energii
2. Małgorzata Brzustewicz, Aleksandra Cichoń, Wzloty i porażki w nauczaniu ochrony
    środowiska w świetle zmian podstaw programowych w polskiej szkole

Część czwarta
RECENZJE I INFORMACJE

Wskazówki dla autorów artykułów

" ŚRODOWISKO I ROZWÓJ " NR 21 (1 / 2010) POBIERZ STRESZCZENIE / SUMMARY

Wersja papierowa numeru 21 (1/2010) czasopisma "Środowisko i Rozwój" jest wersją pierwotną.