>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Środowisko i Rozwój > Archiwum > Nr 23 (1/2011)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 23 (1/2011)

 

Spis treści czasopisma „Środowisko i Rozwój" nr 23 (1/2011)

Część pierwsza
Prace teoretyczne i metodologiczne
Chapter 1
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PART

Mohamed Alwaeli
Recykling odpadów komunalnych oraz efektywność ich wykorzystania jako substytutu surowców pierwotnych
Municipal solid waste recycling and cost-effectiveness of waste utilization as a substitute of raw materials
Wojciech Kozik, Mirosław Czapka, Violetta Kozik
Żywienie a proces starzenia. Część 2
Nutrition and ageing process. Part 2
Krzysztof Pikoń
Potencjał energetyczny odpadów
Energy resources in waste
Krzysztof Słowik, Zbigniew Robak
Biorafineria - zakład przetwórstwa biomasy do produkcji paliw, energii i chemikaliów
Biorefinery - biomass processing plant for production of fuels, energy and chemicals
Wilhelm Jan Tic, Joanna Guziałowska-Tic
Badania niezbędne do uzyskania certyfikatu substancji w systemie REACH, na przykładzie hydroksyestru HE1
Researches necessary to get substance certification in Reach system, for example of Hydroksyester HE1

 
Część druga
Prace empiryczne
Chapter 2
Practical part

Piotr Babiński, Sławomir Stelmach
Metody sorpcyjnego usuwania ditlenku węgla ze spalin
Sorption methods of carbon dioxide removal from the flue gases
Piotr Hrycko, Ryszard Wasielewski
Testy energetyczno-emisyjne spalania odpadów z przeróbki płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF w kotle małej mocy
Energy-emission tests of the wood board (fibreboards; MDF and HDF) waste combustion in the small boiler
Krzysztof Karasiak, Sławomir Stelmach, Jan Figa
Laboratoryjne badania sorpcji ditlenku węgla na impregnowanych sorbentach węglowych
Laboratory studies of CO2 sorption on impregnated carbon sorbents
Edyta Misztal
Ocena zagrożeń eksploatacyjnych przy spalaniu stałych paliw z odpadów w oparciu o wyniki badań składu chemicznego popiołu
Hazard assessment during the combustion of solid recovered fuels based on results of determination of chemical constitution of the mineral matter
Katarzyna Wójcik, Tadeusz Chmielniak
Wpływ separacji CO2 ze spalin na pracę bloku 460 MW
Effect of CO2 separation from the flue gas of 460 MW unit to its work

 

Część trzecia
Edukacja ekologiczna
Chapter 3
Ecological education

Józef Jagas
Polityczne i ekonomiczno-techniczne problemy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
Political and economic, technical problems obtaining energy from renewable sources
Artur Michałowski
Usługi środowiska a rozwój regionalny
Ecosystem services versus regional development
Mirosława Marzena Nowak
Zagrożenia ekologiczne i ich skutki społeczno-gospodarcze
Environmental hazards and their socio-economic consequences
Marcin Pigłowski
Ecodriving w miejskich warunkach jazdy samochodem
Ecodriving in urban driving conditions

Część czwarta
Recenzje i informacje
Chapter 4
Reviews and information

XII Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska „Ochrona środowiska - aspekty naukowe, praktyczne, prawne i edukacyjne" - sprawozdanie

Wskazówki dla autorów
Tips for the autors 

" ŚRODOWISKO I ROZWÓJ " NR 23 (1 / 2011) POBIERZ STRESZCZENIE / SUMMARY

Wersja papierowa numeru 23 (1/2011) czasopisma "Środowisko i Rozwój" jest wersją pierwotną.