>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Journal of Economic and Technical Sciences > Archiwum > Nr 2/2009
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nr 2/2009

„Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" nr 2/2009

 

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka

Spis treści
Contents

Mirosław Czapka
Wstęp
Introduction

Barbara Klimas, Antoni Fajferek
Rola państwa w procesie globalizacji
The role of the country in the process of globalization

Mirosław Czapka, Krzysztof Janik
Polityka społeczno-gospodarcza państwa w zakresie restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego
Socio-economic policy of the country in the restructuring of the Polish hard coal mining

Antoni Fajferek, Krzysztof Janik
Wpływ polityki gospodarczej państwa na restrukturyzację polskich przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
The impact of economic policy member for the restructuring Polish coal mining enterprises

Alfreda Zachorowska, Iwonna Anna Pysznik
Ocena działalności inwestycyjnej polskich podmiotów gospodarczych
Polish investment activity assessment of the economic operators

Antoni Fajferek, Marcin Motnyk
Modele nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych
Corporate governance models in stock companies

Bogusław Pieczyski, Iwonna Anna Pysznik
Wyznaczanie cen produktów i usług w przedsiębiorstwie. Przypadek wielu produktów i usług
Pricing products and services in the company. Case of many products and services

Józef Jagas
Przedsiębiorstwo w Nowej Ekonomii Instytucjonalnej
The company in the New Institutional Economy

Barbara Klimas
Kryzys państwa opiekuńczego i kierunki reform
The crisis of the protective country and the options for the reform

Łukasz Piętak, Iwonna Anna Pysznik
Idea sprawiedliwości w życiu społecznym i gospodarczym
The idea of justice in the social live

Ewa Jabłońska-Kośmider
Wartości niematerialne jako zasoby ekonomiczne
Immaterial values as economic resources

Łukasz Piętak
Co ekonomiści wiedzą o wzroście zrównoważonym
What do the economist know about the balanced crowth

Włodzimierz Kotowski
Postępująca zmiana bazy surowcowej czynnikiem wzrostu pozycji metanolu w gospodarce światowej
Progressive change of raw material base as a growth factor of the methanol position in the economy world

Xenie Łukoszová
Wpływ otoczenia europejskiego na rynek usług logistycznych
European environment impact on the market logistic services

Petr Šnapka
K problematice posouzení vhodnosti aplikace outsorcingu pro zvýšení výkonnosti podniku
The issues assessment of the appropriateness applications outsorcing for increasing performance of the entity

"ZESZYTY EKONOMICZNE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I ADMINISTACJI W BYTOMIU" NR  2 / 2009 CZYTAJ CAŁOŚĆ

 

 Wersja papierowa numeru 2/2009 "Zeszytów Ekonomicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" jest wersją pierwotną.