>> Jesteś w: Strona główna > Rekrutacja > Studia podyplomowe > Prawo wyborcze
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Prawo wyborcze

Prawo wyborcze

(Studia podyplomowe)

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, zainteresowanych problematyką wyborczą i referendalną, w tym w szczególności do osób zajmujących się wyborami i referendami: pracowników Krajowego Biura Wyborczego i jego Delegatur, urzędów gmin, członków komisji wyborczych (okręgowych, rejonowych), członków komitetów wyborczych oraz przedstawicieli partii politycznych. Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: pojęcie i źródła prawa wyborczego, zasady ustrojowe istotne dla problematyki wyborczej i referendalnej, funkcje wyborów i ich wpływ na prawo wyborcze, zasady prawa wyborczego, systemy ustalania wyników wyborów, organy wyborcze, zarządzanie wyborów i zgłaszanie kandydatów, kampania wyborcza, finansowanie wyborów, przebieg głosowania i wyniki głosowania, protesty wyborcze i ważność wyborów, przepisy karne związane z wyborami. Oprócz tego celem studiów jest przybliżenie Słuchaczom ogólnych zagadnień prawa wyborczego. Poza wykładami i ćwiczeniami, program studiów obejmuje warsztaty i seminaria, które pozwolą Słuchaczom na dyskusję, wymianę poglądów. Szkolenie z zakresu prawa wyborczego prowadzone jest m. in. przez osoby ściśle związane z wyborami, które są zobligowane do jego stosowania w codziennej praktyce poprzez fakt współpracy z biurami wyborczymi.