>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze > Nowy numer
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Nowy numer

„Studenckie Prace Ekonomiczne i Inżynierskie"nr 2 (2012)

 

 

Wprowadzenie

Część I

PROBLEMY EKONOMICZNE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

 

Sylwia Adamec

Codex Alimentarius a uwarunkowania międzynarodowej wymiany produktów żywnościowych

 

Wioletta Dymek

Spełnienie kryteriów konwergencji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

jako warunek pełnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej

 

Grzegorz Piotrowski

Budżet Unii Europejskiej

 

Grzegorz Piotrowski

Powstanie i rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Anna Pompa

Offshoring – znaczenie dla rynku europejskiego

 

Małgorzata Pompa

Migracje Polaków przed 1 maja 2004 roku i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

 

Grzegorz Woźniak

Ekonomiczne funkcje państwa we współczesnej gospodarce

 

Część II

PRACE Z ZAKRESU NAUK TECHNICZNYCH

 

Maciej Habdas

Analiza opłacalności fotowoltaiki w Polsce w latach 2001-2010

 

Ewelina Jaksender

Odlewanie stali metodą ciągłą. Zalety i wady metody

 

Mariusz Wypler

Doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów ściekowych oczyszczalni „Orzegów”

w Rudzie Śląskiej

 

Część III

PRACE Z ZAKRESU NAUK PRAWNICZYCH

 

Monika Kokoszka, Agnieszka Kulczak, Małgorzata Kulczak, Katarzyna Kurzeja, Danuta Wrona-Kapica

Kodeks Napoleona

 

Alicja Sawczuk

Księgi wieczyste w starożytności i średniowieczu

 

Wytyczne dla Autorów

Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze" NR 2 (2012) POBIERZ STRESZCZENIE / Abstract

Wersja drukowana numeru 2 (2012) czasopisma „Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze” jest wersją pierwotną.