>> Jesteś w: Strona główna > Strefa studenta > Stypendia
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Stypendia

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW DO 1 566,00 ZŁ. MIESIĘCZNIE PRZEZ OKRES DO 10 MIESIĘCY W KAŻDYM ROKU STUDIOWANIA


 

 • STYPENDIA DLA STUDENTÓW

  Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie:

  • stypendium socjalnego

  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

  • stypendium rektora dla najlepszych studentów

  • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce

  • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe

  • zapomogi

   

  KRYTERIA PRZYZNAWANIA POSZCZEGÓLNYCH STYPENDIÓW

  1. stypendium socjalne – podstawą do przyznania jest dochód nie przekraczający 782 zł netto miesięcznie na członka rodziny;

  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – przedłożenie orzeczenia
   o stopniu niepełnosprawności;

  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów:

   • uzyskał wysoką średnią ocen za poprzedni rok studiów (4,40);

   • posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne;

   • uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  4. stypendia Ministra – po zaliczeniu pierwszego roku studiów lub pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia: Stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student szczególnie wyróżniający w nauce oraz posiadający osiągnięcia naukowe; Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów.

  5. zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

  Kontakt:

 •  

  Bogusława Lichota pokój 110b

  tel. (32) 387 53 61 w. 147 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30 

   

  Bytom, ul. A. Frycza-Modrzewskiego nr 12

  e-mail: stypendia@wsea.edu.pl

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 2a

  Załącznik nr 4

  Załącznik nr 6

  Załącznik nr 8

  Załącznik nr 10

  Załącznik nr 11

  Załącznik do wniosku