>> Jesteś w: Strona główna > Uczelnia > Współpraca z przedsiębiorstwami
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Współpraca z przedsiębiorstwami

 

Katedra Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji, doceniając potrzebę intensyfikacji współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami, podjęła szereg działań na rzecz większej niż dotąd konsolidacji z firmami, mającymi istotne znaczenie ekonomiczne w naszym regionie, w tym także w kreowaniu rynku pracy.
Ważnym celem tej współpracy jest możliwość praktycznej weryfikacji wiedzy naszych studentów, ponieważ składnikiem koniecznym edukacji zawodowej, zwłaszcza o profilu technicznym, inżynierskim, jest obecność w tym kształceniu zajęć praktycznych, ułatwiających opanowanie przyszłych zadań zawodowych. W podejmowanych działaniach na rzecz współpracy z przedsiębiorstwami nie bez znaczenia jest też troska naszej Uczelni o przyszłą zatrudnialność naszych absolwentów. Cele te pragniemy realizować we współpracy z pracodawcami i społecznościami lokalnymi.

Kierownik
Katedry Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Dr Barbara Klimas

 

 

 

k 

 

Współpraca z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi S.A.

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu zawarła umowę z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi S.A. (Kopex S.A.) o współpracy, której celem jest wykorzystanie doświadczenia i potencjału naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni oraz potencjału inżynierskiego oraz pozycji rynkowej Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A.

  Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. udostępniają nam laboratoria badań mechanicznych i technologicznych, umożliwiając tym samym naszym studentom zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami, umożliwiają odbycie praktyk studenckich oraz wykonywanie prac dyplomowych.

Współpraca w wyżej wymienionych dziedzinach z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi S.A. stanowi niezwykle ważny aspekt procesu kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, stwarzając możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy naszych studentów.

 

 c

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu zawarła umowę z Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu, reprezentowanym przez mgr Piotra Klimzę – Dyrektora Centrum, której przedmiotem jest współpraca w zakresie wynajmu Zespołu Pracowni Samochodowych oraz Zespołu Pracowni Mechanicznych wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Żeromskiego 42.

W udostępnionych przez Centrum Kształcenia Praktycznego pracowniach wraz z wyposażeniem, prowadzone są zajęcia w ramach ćwiczeń i laboratoriów; działalność szkoleniowa teoretyczna i praktyczna prowadzona jest zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym przez dwie strony programem z udziałem wyznaczonego przez Centrum Kształcenia Praktycznego pracownika, nadzorującego całość zajęć.

 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu współpracuje również z:

- Kompanią Węglową S. A. Oddział KWK Bolesław Śmiały

- Tauron Południowy Koncern Energetyczny, Elektrownia Łaziska

- „Jupol” Spółka Akcyjna

- „Poch” Spółka Akcyjna

 

 

Katedra Ekonomii Zarządzania i Inżynierii Produkcji WSEiA w Bytomiu pragnie serdecznie podziękować firmom:

SEGER Ozga Mikuszewski S.J. z siedzibą w Dębicy
TECHNAR Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

za pomoc w wyposażeniu Laboratorium Podstaw Techniki.