>> Jesteś w: Strona główna > Uczelnia > Współpraca z zagranicą
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Współpraca z zagranicą

Zadania Departamentu Współpracy z Zagranicą

Program Erasmus

Otwarty proces rekrutacji na wyjazdy zagraniczne studentów, pracowników naukowych, dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych
w ramach programu ERASMUS!

Erasmus - studia i praktyki za granicą
nabór trwa !

Image

W ofercie: studia i staże na zagranicznych uczelniach:

Slowacja


Republika czeska


Hiszpania
Image


Włochy
Image

Studenci Uczelni mogą też ubiegać się o stypendium w ramach zagranicznych praktyk!

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Erasmus w Uczelni Kliknij tutaj

 

Pozostałe instytucje partnerskie

 • Nikołajewskie centrum naukowe Odeskiej Narodowej Akademii Prawa w Nikołajewie
 • Kolegium Kowieńskie w Kownie
 • Uniwersytetem Ostrawskim w Ostrawie
 • Montana Tech of The University of Montana
 • Lwowski Regionalny Instytut Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy we Lwowie, Ukraina
 • Lwowski Regionalny Instytut Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy we Lwowie, Ukraina
 • Nikołajewskie Centrum Naukowe Odeskiej Narodowej Akademii Prawa w Nikołajewie, Ukraina
 • Katedra Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Lwowskiej, Ukraina
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Słowacja
 • Università degli Studi dell'Insubria, Włochy
 • Yanka Kupala State University of Grodno, Białoruś
 • Wydział Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Strasburskiego
 • Szpital Uniwersytecki Strasburga

 

Projekty międzynarodowe

GESPEN – „Wzbudzanie ducha przedsiębiorczości w młodych, dorosłych Europejczykach” to projekt realizowany z siedmioma partnerami z Europy w ramach programu unijnego „Uczenie się przez całe życie – GRUNDTVIG”. Ma na celu rozpowszechnienie idei samozatrudnienia jako metody walki z bezrobociem wśród młodych Europejczyków. Szczegóły:

Image
Image


ELPiPL – „Europejskie Portfolio Językowe w podróży studenta przez studia do życia zawodowego” to projekt realizowany z sześcioma partnerami z Europy w ramach programu unijnego „Uczenie się przez całe życie”. Ma na celu promowanie Europejskiego Portfolio Językowego wśród uczniów, studentów, nauczycieli i w sferze życia zawodowego. Takie portfolio to ujednolicony dokument, którego model zatwierdza Komitet Akredytacyjny Rady Europy. Służy przy zmianie szkoły, klasy, uczelni, podczas starań o pracę. Czytaj szczegóły

Image
Image
ImageImage

Organizacje międzynarodowe

Uczelnia uzyskała członkostwo w następujących organizacjach międzynarodowych:

1. EDEN- European Distance and E-learning Network - Europejska Sieć Nauki na Odległość i E-edukacji EDEN skierowany jest do wszystkich zajmujących się nauką na odległość i e-edukacją, we wszystkich sektorach i na wszystkich etapach edukacji i kształcenia. Do EDEN należy ponad 200 instytucji i ponad 1100 indywidualnych członków z 52 krajów Europy i innych kontynentów zrzeszonych w Sieci Naukowców i Profesjonalistów (Network of Academics and Professionals – NAP). Celem EDEN jest dzielenie się wiedzą i polepszanie porozumienia specjalistów w dziedzinie nauki na odległość i e-edukacji w całej Europie i poza jej granicami oraz promowanie polityki i praktyki na tym polu. EDEN uruchomiła i wspiera European Journal of Open, Distance and E-Learning EURODL (www.eurodl.org), dziennik internetowy na temat nauki na odległość i e-edukacji. Ta organizacja non-profit dostarcza wszechstronnych ekspertyz w dziedzinie e-edukacji. Sieć odegrała znaczącą rolę w rozwijaniu polityki europejskiej dotyczącej tej nowoczesnej formy kształcenia oraz we wspieraniu współpracy między Wschodem a Zachodem. EDEN istnieje od 1991 roku, sekretariat organizacji mieści się w Budapeszcie. WSEiA jest członkiem EDEN od 2009 roku.


  2. IATE
  - The International Association for Tourism Economics – Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Ekonomii TurystykiIATE to światowe stowarzyszenie ekonomistów – naukowców zajmujących się ekonomią turystyki. Jego celem jest rozwój i zastosowanie ekonomii turystyki jako nauki i narzędzia dla polityki, polepszenie komunikacji między nauczycielami, naukowcami i studentami ekonomii turystyki na całym świecie, udoskonalenie komunikacji pomiędzy ekonomią turystyki a innymi dziedzinami ekonomii oraz innymi naukami, a także rozwój i wsparcie współpracy pomiędzy szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi w celu promocji wiedzy o pojęciach i zastosowaniu analizy ekonomicznej w dziedzinie turystyki i analizy politycznej. Organizacja powstaław 2007 roku, swą siedzibę ma w Hiszpanii. WSEiA jest członkiem IATE od 2009 roku.


  Image

  3. CLADEA - Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración -Południowoamerykańska Rada Szkół Zarządzania.CLADEA jest jedną z najważniejszych sieci szkół zarządzania działających na poziomie światowym. Obecnie skupia ponad 140 instytucji, zarówno publicznych jak i prywatnych  z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Europy i Oceanii. Są to jednostki kształcenia wyższego zorientowane na edukowanie i badania w obszarze zarządzania w sektorze prywatnym i administracji publicznej. CLADEA dąży do ciągłego rozwoju profesjonalnego zarządzania. Rada zapewnia dostęp do sieci organizacji w celu współpracy między członkami stowarzyszonych szkół na międzynarodowym szczeblu, pomiędzy dyrektorami i pracownikami akademickimi z różnych państw, w różnych dziedzinach. Stowarzyszenie promuje badania, ich rozwój, oferuje wsparcie bibliograficzne, posiada swoje centra informacji. CLADEA prowadzi całą gamę specjalistycznych warsztatów i seminariów, a także wydaje gazetę akademicką „Ameryka Łacińska Biznes i Administracja” oraz magazyn „Zarządzanie dla menedżerów” i kwartalny biuletyn. Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od ponad czterdziestu lat, siedzibę ma w Peru. WSEiA jest członkiem CLADEA od listopada 2009 roku.