>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Zeszyty Prawnicze > Archiwum > z. 1(2009)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

z. 1(2009)

„Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu"

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szewc

Spis treści / Contents

Andrzej Szewc
Od redaktora / Editor's note

Alicja Jochymczyk
Problemy funkcjonowania współczesnej administracji (wybrane zagadnienia
ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy pracowników samorządowych)
The Problems of Activities of Modern Administration (Selected Issues with
Particular Emphasis on Working Time for Self - government Workers)

Andrzej Szewc, Tomasz Szewc
Nowa ustawa o pracownikach samorządowych
The New Law on Self-government Workers

Beata Bieniek
Działalność Rady UE i Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
The Activities of the Council of European Union and the European Commission
on Safety and Health at Work (Part I)

Jerzy Hrycaj
Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego
Business Activity of Self-government Units

Tomasz Gzela, Agata Błaszczyk
Organy samorządowej administracji podatkowej jako podmioty udzielające
pomocy publicznej
Local Tax Government Bodies as Subjects Providing Public Aid

Tomasz Gzela, Agata Błaszczyk
Możliwość bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego przez organy
administracji podatkowej
Possibilities of Direct EC Law Application by the Tax Administration Bodies

Grzegorz Dobrowolski
Polski system ocen oddziaływania na środowisko
The Polish Model of Environmental Impact Assessment After Latest Change

Gerard Kuźnik
Wybrane zagadnienia kontroli i nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
Selected Questions of Self-government Authorities Supervision and Control

Piotr Jankowski
Region samorządowy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego
Self-government Region in the Light of the European Charter of Regional Self-government

"ZESZYTY PRAWNICZE" - STRESZCZENIE / SUMMARY CZYTAJ CAŁOŚĆ

 Wersja drukowana numeru 1/2009 (7) "Zeszytów Prawnicznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu" jest wersją pierwotną.