>> Jesteś w: Strona główna > Wydawnictwo > Zeszyty Prawnicze > Archiwum > z. 1 (2005)
Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

z. 1 (2005)

„Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu"

Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Marcin Kudej

Spis treści

1. Grzegorz Dobrowolski Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich
2. Jacek Górecki Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego
3. Agnieszka Grzesiok Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej stron umowy franchisingowej
4. Aleksandra A. Kozioł Prawo osobowe w zunifikowanym prawie cywilnym
5. Marcin Kudej Prowadzenie polityki państwa - konstytucyjne zadanie Rady Ministrów
6. Teresa Kurowska Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez osoby z Unii Europejskiej w świetle
    Traktatu Akcesyjnego (zagadnienia wybrane)
7. Aleksander Lipiński Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu
    o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin
8. Maciej Mączyński Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez organy władzy publicznej
    - podstawowe zagadnienia systemowe
9. Andrzej Pokora Kilka uwag na temat wyboru przez wierzyciela komornika sądowego w kontekście art. 8 ustawy
    o komornikach sądowych i egzekucji
10. Andrzej Szewc Administracja antyczna despotii wschodnich (na przykładzie państw Mezopotamii)
11. Tomasz Szewc Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego

"ZESZYTY PRAWNICZE" - STRESZCZENIE / SUMMARY CZYTAJ CAŁOŚĆ